travers

Innlæring av travers

-Når jeg begynner å lære en hest traverser er det veldig viktig for meg at hesten først er lydig for fremaddrivende og …