HM 2021

HM i dressur utsettes til høsten

På bakgrunn av nåværende smittesituasjon og de nasjonale føringer, besluttet SU-D på sitt siste møte at det ikke vil være forsvarlig å …

NM ind og HM tildelt for 2021

I følge møtereferatet til Sportsutvalget i dressur har Indre Haugaland fått tildelt Norgesmesterskapet individuelt, og Grenland har fått tildelt HM MA/VB/VA/PARA i …