English translation

Vi sees vel under AEG?

Det er under en måned til det braker løs på AEG! Før den tid er det mange brikker som skal på plass …

Husk Rød nese dagen 2010!

I hele november går Redd Barnas “Rødnesedag”, en innsamlingsaksjon som i år vil gå til å bedre barns helse. Dressur så klart …

Dressur så klart på Twitter!

Dressur så klart er nå på Twitter og kan med det lettere holde kontakten med andre, internasjonale nettsteder! (english translation)

“- In English, please!”

Redaksjonen vil fremover oversette en del av de viktigste og mest relevante artiklene til engelsk slik at også våre utenlandske lesere kan …