Ga publikum gåsehud!/Gave the audience goose bumps!

Siril Helljesen red et flott program med sin 9 år gamle hoppe, Dorina. (Foto: Mette Satrup/feltritt.com)

Endelig! Til tross for en litt uheldig start var det ingen tvil. Siril Helljesen og 9 år gamle Dorina ga publikum gåsehud, og selv speakeren skalv i stemmen da prosenten skulle annonseres. (English translation follows)

Foto: Mette Satrup/feltritt.com

I etterkant av den fantastiske seiren ble det samlet inn til norsk dressurhistories første pressekonferanse for seniorer.

Siril Helljesen og Dorina forsvarte Norges ære og tok en fortjent førsteplass onsdag kveld. (Foto: Mette Satrup/feltritt.com)

Grenleder Elizabeth Farbrot har fungert som speaker store deler av arrangementet, og hadde tydelig problemer med å annonsere Helljesens resultater: – Det var veldig vanskelig. Dette er en rytter jeg har fulgt siden hun var ei lita jente, og det ble veldig emosjonelt, sa Farbrot på pressekonferansen. Og ikke uten grunn; Helljesen fikk den fantastiske sluttprosenten på hele 72,600 %.

Bortsett fra en improvisert piruett fra Dorina i første holdet, var det et vel gjennomført og godt ridd program ekvipasjen viste til musikk fra blandt annet Faithless og Rihanna. Publikum ble noe ivrig mot slutten og begynte å klappe takten, noe som nok ødela for både den siste passagen opp midtlinjen, og nok også holdtet, men det holdt likevel til en soleklar seier, og man kan jo bare forestille seg hvilke prosenter ekvipasjen kunne oppnådd uten disse episodene.

– Jeg er ganske overveldet, sier en glad Helljesen: – Jeg er glad og lettet, og det er mange følelser i sving akkurat nå.

Helljesen reiser til Frankrike om to uker, og det vil derfor bli en rolig uke frem mot avreise for “Doris”. Men Helljesen satser videre: – Målet er jo EM i august, og selv om veien dit er lang var seieren i dag veldig oppmuntrende. Også har vi jo noe som heter 2012, da…, smiler hun, og sikter med det til OL 2012.

– Det var helt fantastisk å kjenne henne inne på arenaen. Enerbyttene gikk kjempebra, og de trente jeg ikke på under oppvarmingen i frykt for å ødelegge for toerbyttene, sier en oppglødd og rørt Helljesen: – Jeg elsker henne og det vet hun godt. Vi er bestevenninner.

Helljesen er også fornøyd med AEG: – Det er helt fantastisk at man kan arrangere et slikt stevne i februar, i Norge. Det er muligheter for å bo her, ha hesten i nærheten, bane er fine – jeg er stolt over at dette er i Norge!

Andreplassen gikk til danske Bo Høstrup og Cajo. Høstrup uttalte til AEG-TV at han liker arenaen svært godt og gleder seg til neste gang han kan konkurrere her: – Det er en absolutt opptur å være her! Med den 13 år gamle holsteineren Cajo red han inn til andreplassen med 70,125 %.

Tredjeplassen gikk til svenske Mads Hendeliowitz: – Dette er en bra arena, og vi trives i Norge, sier Hendeliowitz: – Dette er akkurat det vi behøver – vi har ikke så store stevner så tidlig på året hjemme i Sverige. Hendeliowitz berømmer også arrangørene for arbeidet som er gjort: – Det er også imponerende at all logistikken fungerer, selv i minus 24 kuldegrader, som det var da vi kom hit mandag.

Humor står sentralt i dressurmiljøet. Fra venstre; Jeanna Högberg, Siril Helljesen og Mads Hendeliowitz synes blomsten på bordet trengte litt vann. (Foto:Mette Satrup/feltritt.com)

Finally! Despite a rather inauspicious start, there was no doubt. Siril Helljesen and 9-year-old Dorina gave the audience goose bumps, and even the speaker’s voice trembled when the rate was announced.

By: Carina Carlsen/dressursaklart.no Photo: Mette Satrup / feltritt.com

Head of Norwegian dressage, Elizabeth Farbrot, also served as an announcer during the event, and had obvious difficulty telling Helljesen scores: – It was very difficult. This is a rider I’ve followed since she was a little girl, and it was very emotional, “said Farbrot at the press conference. And not without reason; Helljesen got the amazing final percentage of 72.600 %.

Apart from a not planned pirouette from Dorina in the first halt, it was a successful and well ridden freestyle, to music from Faithless and Rihanna. The audience started to clap the beat in the final passage down the center line,which probably destroyed the final passage and probably also the halt, but it was still an obvious victory, and one can only imagine what the score could have been without these two mistakes. – I’m pretty overwhelmed, said a happy Helljesen: – I am happy and relieved, and there are many emotions right now.

Helljesen will be traveling to France in two weeks and it will therefore be a quiet week leading up to departure for “Doris”: – The goal is the European Championships in August, and although there is a long road, the victory today was very encouraging. Also, we have something called 2012 …, she smiles, referring to the Olympic Games in London, 2012. – It was amazing to feel her in the arena, said an excited and touched Helljesen: – I love her and she knows it. We are best friends. Helljesen is also pleased with the Arctic Equestrian Games: – It is amazing that one can arrange something like this in February – and in Norway at this time of the year. The riders stay in apartements close to the horses,  – I’m proud that this is in Norway!

Second place went to Danish Bo Hostrup and Cajo. Hostrup said to AEG-TV that he likes the arena really well and looking forward to the next time he can compete here. With the 13-year-old Holstein shoulder Cajo he rode into second place with 70.125%. Third place went to Swedish Mads Hendeliowitz: – This is a great venue, and we like it here in Norway, said Hendeliowitz: – This is exactly what we need – we do not have such large events this early home in Sweden. Hendeliowitz also commend the organizers for the work that is done: – It is also impressive that all the logistics work, even in minus 24 degrees Celsius below zero, as it was when we came here on Monday.

RESULTS

Place Sno Rider Horse Nation E Tek.
E Kun.
E Total
H Tek.
H Kun.
H Total
C Tek.
C Kun.
C Total
M Tek.
M Kun.
M Total
B Tek.
B Kun.
B Total
Tot. Tek.
Tot. Kun.
TOTAL
1 5 Siril Helljesen Dorina NOR 72,500 %
74,000 %
73,250 % (1)
70,750 %
74,000 %
72,375 % (2)
70,500 %
70,000 %
70,250 % (1)
70,750 %
77,000 %
73,875 % (1)
70,500 %
76,000 %
73,250 % (1)
71,000 %
74,200 %
72,600 %
2 4 Bo Hoestrup Cajo DEN 68,750 %
71,000 %
69,875 % (2)
71,750 %
76,000 %
73,875 % (1)
67,500 %
71,000 %
69,250 % (2)
66,500 %
70,000 %
68,250 % (2)
67,750 %
71,000 %
69,375 % (2)
68,450 %
71,800 %
70,125 %
3 6 Mads Hendeliowitz Weihenstephaner SWE 68,000 %
70,000 %
69,000 % (3)
66,750 %
73,000 %
69,875 % (4)
65,500 %
71,000 %
68,250 % (3)
65,500 %
70,000 %
67,750 % (3)
62,000 %
69,000 %
65,500 % (5)
65,550 %
70,600 %
68,075 %
4 2 Camilla Kalseth Carte D’Or NOR 68,250 %
69,000 %
68,625 % (4)
68,500 %
74,000 %
71,250 % (3)
60,500 %
70,000 %
65,250 % (4)
65,250 %
69,000 %
67,125 % (4)
64,250 %
69,000 %
66,625 % (3)
65,350 %
70,200 %
67,775 %
5 1 Åsa Nyström Walkman SWE 62,000 %
67,500 %
64,750 % (6)
66,500 %
68,500 %
67,500 % (5)
61,000 %
67,500 %
64,250 % (5)
62,750 %
66,500 %
64,625 % (5)
63,750 %
68,500 %
66,125 % (4)
63,200 %
67,700 %
65,450 %
6 3 Stine Marie Gøtesen Worsteiner NOR 62,500 %
68,000 %
65,250 % (5)
62,250 %
67,000 %
64,625 % (6)
58,000 %
64,000 %
61,000 % (6)
61,250 %
66,000 %
63,625 % (6)
59,250 %
69,000 %
64,125 % (6)
60,650 %
66,800 %
63,725 %