Blir det grenkonferanse i dressur?

Flere og flere støtter opp om norsk dressur, sier grenleder Elizabeth Farbrot til Dressur så klart!

Grenutvalget i dressur har fått flere henvendelser om det blir en egen grenkonferanse i dressur dette året.

Fra samlingen uten hest 8-9. januar som samlet nesten 400 deltagere!

GU-D har sett på mulighetene for dette, men har så langt måttet prioritere den situasjonen vi har kommet i forbindelse med at Bjarne Nielsen sluttet som forbundstrener i 2010. Første helgen i januar ble det arrangert en rekordstor samling for ryttere i satsningsgruppene (ponni, junior, unge ryttere, deres foreldre og trenere). Neste år håper vi å utvide helgens tilbud til å dekke seniorene også, samt en egen konferanse fredag kveld for dommere.

Marianne Heltzen er inntil videre engasjert for å bistå oss som fagansvarlig. Sammen med Elizabeth har hun gjennomført 6 samlinger med seniorryttere, både i grupper og individuelt for å se på veien videre og satsningen for den enkelte rytter og grupperinger. 

Grenutvalget gleder seg over økt aktivitet for dressuren med 46 gjennomførte samlinger i 2010 og 38 møter. Samtidig som at stevnesesongen begynner tidligere betyr det at planleggingen også begynner tilsvarende tidlig.

 Vennlig hilsen Grenutvalget i dressur (GU-D)