Gjennom dommerens øyne: Versade

Versaden er en sidebevegelse som er både løsgjørende og samlende. Den utføres på rett linje, enten langs langsiden eller på midtlinjen, og introduseres på nivå MC, forklarer DD4 Elise Hellem Ratvik. Hun tok sitt første dommerkurs (DDA) i 2007 hvor hun var 20 år gammel. Etter dette har hun gått i gradene som dommer og ble i fjor oppgradert til DD4. Selv om hun ofte er å se ute på stevner som dommer, er hun selv en aktiv konkurranserytter som har ridd opp til Intermediaire 1.

Elise Hellem Ratvik er selv en aktiv konkurransserytter. Her viser hun øvelsen versade på midtlinjen. Foto: Helene Gjerde Aamdal.

KR IV beskriver øvelsen som følger:

Versade ris på rette linjer langs eller parallelt med langsiden, med hestens bakpart på sporet og forparten innenfor. Hesten skal vise en lett, men jevn bøyning fra bevegelsesretningen rundt rytterens innvendige sjenkel, med en konstant tverring på omtrent 30 grader. Hestens innvendige forben skal krysse foran og forbi det utvendige forbenet. Det innvendige bakbenet skal trå frem inn under hestens vekt og følge samme spor som det utvendige forbenet, mens hesten senker den innvendige hoften og byr godt frem med god spenst.

-Når man dømmer en versade er det flere punkter man ser etter: Kvaliteten i travet, takt og schwung. At bøyningen er korrekt, og hesten går jevnt på tre spor fra start til slutt. Aktiviteten fra det innvendige bakbenet, og at hesten ikke krysser bakbena. Kontakten og posisjoneringen av hodet og nakke.   
Når vi dømmer har vi alltid treningsskalaen med oss, og vi setter en karakter etter en rekke kriterier, forklarer Elise.

Takt: Bibeholder hesten den samme takten gjennom hele øvelsen? 

Løsgjorthet: Hesten er bevegelig og elastisk, og utfører øvelsen uten spenning

Kontakt: Hesten går med lukket munn, tar støtte til utvendig tøyle, nakken er høyeste punkt og nesen er foran loddplan

Schwung: Bakbena tråkker godt innunder, og det er god fremdrift

Retthet: Bøyningen er jevn fra hale til nakke gjennom hele øvelsen

Samling: Hesten tar vekt bak, setter det innvendige bakbenet godt innunder seg, og viser oppoverbakketendens. God skulderfrihet.

Vanlige feil:

Hesten mister rytmen gjennom øvelsen, går over eller under tempo.

Hesten tar ikke vekt bak, har tendens til å havne på forparten, og svinger ikke over ryggen.

Skjev panneakse, bak lodd eller for åpen i formen.

Hesten er bare bøyd gjennom nakken og ikke kroppen. Dette sees ved at hesten ikke er på tre spor, men på ett eller to. 

For mye tverring/for lite bøy: Hesten går på fire spor og forparten kommer for langt inn, eller bakparten faller ut av sporet. Da ser vi ofte at hesten er for rett i kroppen, bakbena kan krysse, og øvelsen ligner mer på en sjenkelvikning langs linjen og ikke en versade. 

Tips for en god karakter:

Husk at øvelsen går fra bokstav til bokstav. Noen rir versaden gjennom hele kortsiden før øvelsen starter på langsiden. Husk også å rette hesten ut igjen når du kommer til siste bokstav. Dette er spesielt synlig for dommere på H og M på når øvelsen er på langsiden, og for dommer C når øvelsen ris på midtlinjen (fra klasse MA og opp) 

-Ha alltid treningsskalaen med deg! Takt – løsgjort – kontakt. Det hjelper ikke at hesten står flott i formen med korrekt bøy om takten er uregelmessig gjennom øvelsen! Forklarer DD4, Elise Ratvik.