Teknisk personell

Skal klubben arrangere stevne, og du trenger å finne listen over teknisk personell?

Den gamle søkemotoren for teknisk personell eksisterer ikke lenger. Framover må du nå gå inn på NRYFstevne, og videre til Personer/People. Direktelink: http://www.nryfstevne.no/people

Hvis du for eksempel har behov for en dressurdommer søker du på Profesjoner i gren dressur. Eller du kan gå direkte til profesjoner dersom du er ute etter en spesifikk dommergrad. Tidligere var det ikke mulig å hente ut kontaktinformasjonen til dommeren, men det skal nå være rettet.