NM 2021

Årets sesong har dessverre ikke startet som forventet, og alle nasjonale stevner blitt utsatt til 11.april 2021. Så i år vil det som i fjor ikke bli like mye stevneaktivitet som vi ønsker. På grunn av korona-pandemien kan det da være vanskelig for enkelte å kvalifisere seg til NM i tråd med gjeldende reglement.

De forskjellige sportsutvalgene har mottatt tilbakemeldinger fra de fleste grenene på nettopp kvalifisering til NM. Utfra dette har Teknisk komité gitt dispensasjoner fra kvalifiseringskravene for Norgesmesterskapene i 2021:

I dressur finner vi reglementet for NM i KR IV § 470.3, 471.2, 472.2

Det blir i år gitt enkelte unntak for kvalifisering som følger:

Kvalifiseringsperioden utvides slik at resultater fra de tre siste kalenderår før inneværende år og senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen gjelder. Det betyr at resultater fra 2018, 2019, 2020 og 2021 teller.

Krav til antall kvalifiserende resultat senkes fra 2 til 1. Dette tilsier at dere som ekvipasje kun trenger en godkjent kvalifisering for å få delta på NM.

Har du allerede en kvalifisering, eller har mulighet for en så sjekk at denne er fra et FEI program. Husk at ekvipasjen (hest og rytter) må gjennomført denne sammen. Denne gjelder for NM-DUR, NM-DJ og NM-D-P kat 1. Dette kommer av unntaksregelen for 2021.

KR §471, 2 ledd sier følgende om kvalifisering:

Ekvipasjen (hest og rytter samlet) må minst ha gjennomført høyeste klassenivå det aktuelle mesterskapet går i to ganger på L-stevne eller høyere med følgende resultater: (NB, i år er det unntaksregel og det trengs kun en godkjent kvalifisering, men enkelte kategorier så må denne ene være et FEI program!)

NM-D-P kat I: Minst 64 % av maksimalt oppnåelig poengsum. Minst ett resultat må være fra et FEI-program.

NM-D-P kat II: Minst 62 % av maksimalt oppnåelig poengsum.

NM-D-C: Minst 62 % av maksimalt oppnåelig poengsum.

NM-D-J: Minst 64 % av maksimalt oppnåelig poengsum. Minst ett resultat må være fra et FEI-program. Klasser på 40 m bane er ikke kvalifiserende.

NM-D-UR: Minst 64 % av maksimalt oppnåelig poengsum. Minst ett resultat må være fra et FEI-program.

NM-D-U25: Minst 62% av maksimalt oppnåelig poengsum. Resultater fra både Grand Prix og Intermediaire II er kvalifiserende.

NM-D: Minst 63 % av maksimalt oppnåelig poengsum

Har du planer om å delta under NM i år anbefaler vi deg at du setter deg inn i reglementet i god tid, og husker å sjekke kvalifisering allerede nå, eller legge planer for hvordan denne kan oppnås.