Reglementsendringer

Våren melder sin ankomst og det betyr også gjennomgang av konkurransereglementet. Under dressurkonferansen søndag 07.03 ble det gått igjennom noen av endringene. De viktigste endringene er som følger:

KRAV TIL OPPSTALLING VED L- OG E-STEVNER ER MIDLERTIDIG OPPHEVET

Krav til oppstalling ved stevner er gitt i KR I §§ 140.3, 192, 193 og 194. For Norgesmesterskap, Innendørs Norgesmesterskap og Hallmesterskap er det krav om obligatorisk oppstalling. Begrunnelsen for dette er både at mesterskapene skal være tilgjengelige på like vilkår for ekvipasjer fra hele landet, og for å kunne ha tilstrekkelig kontroll med håndtering, trening og behandling av hestene under mesterskap. For andre stevnetyper er det ikke obligatorisk oppstalling. Men det er krav om at arrangøren skal tilby forsvarlig oppstalling i hensiktsmessig avstand fra konkurranseområdet og i det omfang som er nødvendig ut fra stevnets type og varighet. For at et stevne skal kunne godkjennes som E- eller L-stevne, må arrangøren kunne tilby muligheter for oppstalling på eller i rimelig nærhet av stevneplassen. På grunn av corona-pandemien er det begrensninger på hvor mange personer som kan være samlet under et arrangement. Det er derfor ikke ønskelig at rytterne eller deres medhjelpere er tilstede på stevneplassen lenger enn det som er nødvendig for å starte i sin(e) klasse(r). På bakgrunn av dette har TKr besluttet at kravet om å tilby oppstalling på eller ved stevneplassen for L- og E-stevner settes til side i 2021. Beslutningen betyr ikke et forbud mot å tilby oppstalling. Men da må nødvendige smitteverntiltak oppfylles i henhold til myndighetenes krav. 

DISPENSASJON FRA GJELDENDE KRAV OM KVALIFISERING TIL NM 2021 PGA KORONA

På grunn av korona-pandemien kan det også i 2021 innen flere grener være vanskelig å få mange nok muligheter til å kvalifisere seg til Norgesmesterskapene i tråd med gjeldende reglement. Basert på tilbakemelding fra sportsutvalgene har TKr gitt følgende dispensasjoner fra kvalifiseringskravene for Norgesmesterskapene i 2021:

Dressur – KR IV § 470.3, 471.2, 472.2  Kvalifiseringsperioden utvides slik at resultater fra de tre siste kalenderår før inneværende år og senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen gjelder. Det betyr at resultater fra 2018, 2019, 2020 og 2021 teller.  Krav til antall kvalifiserende resultat senkes fra 2 til 1. For NM-D-UR, NM-D-J og NM-D-P må resultatet være fra et FEI-program (KR IV 2021) 

KR IV § 420 – Stevnekategorier, rytterkategorier og klassetilbud 

Klassetilbud og stevnenivå 

a) Klassene skal skrives ut slik at det gis et hensiktsmessig tilbud ut fra hensynet til aldersklasser, ponniekvipasjer, prestasjonsnivå og kvalifikasjonsbehov. Det skal legges til rette for integrering av para-ryttere. 

b) Stevner kan arrangeres over en, to eller flere dager. To stevnenivå kan arrangeres i samme stevne dersom det er hensiktsmessig for å gi et godt stevnetilbud.

 c) På E-stevner skal det fortrinnsvis brukes FEIs dressurprogrammer. På L-stevner kan både FEI-programmer og nasjonale program brukes, på en måte som er hensiktsmessig for den kategorien ryttere stevnet retter seg mot. Se KR I § 140.1. 

d) Klasser for ponni er bare åpne for registrerte konkurranseponnier. Ponni kan ikke premieres separat i klasse for hest. Ponnikategorier kan ikke premieres separat i felles klasse for ponni. Se KR I § 123.1. På D-, L- og E-stevner skal det alltid skrives ut egne klasser for ponni hver stevnedag på de aktuelle klassenivåene: – På E-stevne minst en klasse for ponni kat I og en klasse for ponni kat II-IV i MC. – På L-stevne minst en klasse for ponni kat I og en klasse for ponni kat II-IV i hhv LA og MC. – På D-stevne minst en klasse for ponni kat I og en klasse for ponni kat II-IV i hhv LC, LB og LA Klassene for kat I og for kat II-IV skal gå i samme dressurprogram. Dersom en eller begge kategorier har færre enn 3 startende i samme program, slås de to klassene sammen til én felles ponniklasse. Andre bestemmelser i KR eller spesielle statutter kan likevel bestemme at alle kategorier starter i samme klasse, eller at det skal skrives ut klasser i samme eller ulike programmer også for kat II, kat III og kat IV. Ponniklassene skal alltid gjennomføres med vanlig bedømming, selv om det etter sammenslåing som beskrevet over er for få startende til å gi plassering og premiering (resultatene er kvalifiserende i hht KR I § 126.2.e).

KR IV § 422 – Klassenivåer og dressurprogram

LD blir innført som program igjen.

    10)  c) Prosentklasser på VB- og VA-nivå 

På VB- og VA-nivå kan en klasse med færre enn tre startende slås sammen med én (VB) eller inntil to (VA) andre klasser på samme nivå på samme stevnedag, til én prosentklasse der to eller flere ulike program på hhv VB- eller VA-nivå inngår. 

Klasser med følgende programmer kan slås sammen:

 VB:1 og Intermediaire I 

Intermediaire A, Intermediaire B og/eller Intermediaire II. 

Grand Prix U25, Grand Prix og/eller Grand Prix Special

KR IV § 425 – Antrekk

5. Tekniske hjelpemidler. Under fremridningen er det ikke tillatt for rytteren å bruke ørepropp i mer enn ett øre.

KR IV § 472 – Norgesmesterskap i dressur – lag

1. Mesterskapene 

a) Det arrangeres Norgesmesterskap i dressurridning for klubblag  (NM-DLag) og Norgesmesterskap i dressurridning for klubblag ponni (NM-D-Lag-P). Ingen rytter kan starte i NM-D-Lag eller NM-D-Lag-P med mer enn én hest. Laget kan melde og starterklære like mange reservehester som det er ryttere på laget. Klassene er lukket for individuelle deltagere utenom lagene. Dersom ekvipasjer på et starterklært lag ikke kommer til start, slik at laget ikke lenger har minst 3 hhv. 2 startende, får de gjenværende ekvipasjene på laget starte som individuelle deltagere.

 b) NM-D-Lag er åpent for 20 kvalifiserte klubblag. Hvert lag består av 3 eller 4 ekvipasjer fra samme klubb. 

I år har det også kommet noen få endringer på disse programmene:

  • LD:1 NRYF 2021 – Nytt program
  • Alle LA-programmer på 20×60-bane som tidligere hadde øvelsen “øket trav”, har nå fått denne øvelsen erstattet med “mellomtrav”.
  • MC:2 ponni NRYF – Endret program

Vi minner alle på å sette seg godt inn i KR I og KR IV før man melder seg på et stevne. Her er det kun vist en lite utvalg av endringer.

Mer informasjon finner du på www.rytter.no