Favorittøvelsene til Zandra Birkeland

-Mine favorittøvelser er midtlinjer og piruetter, forteller Zandra Birkeland. Når man skal ut å starte stevner, så er midtlinjen den øvelsen som både innleder og avslutter et dressurprogram. Derfor er det utrolig viktig at man kan ri gode midtlinjer, og jeg føler at de nesten aldri kan være bra nok.

En av favorittøvelsen til Zandra Birkeland er midtlinjer. Foto: Astrid Marie Årdal.

Ved å ri en god midtlinje gir du et godt førsteinntrykk til dommerne, det viser nøyaktighet, lødgjorthet og balanse. Alle hester er høyre- eller venstrehendte, slik som oss mennesker, noe som kan være veldig synlig i midtlinjer. De kan derfor være ekstremt vanskelig å ri, da hesten må være balansert, ha god ettergift og likhet i begge sider. Er hesten dette og rytteren er nøyaktig i sine rideveier, så vil også midtlinjene bli bra. 

Jeg er også veldig glad i å jobbe med piruetter, både i skritt og galopp. Piruett er en veldig samlende øvelse, hvor hesten må ta vekten på sine bakben å vende forparten rundt. Jeg liker å jobbe med denne øvelsen for å bygge opp styrken i hestens bakpart og få kontroll på hestens skuldre. Jeg liker å tenke at jeg vender hestens skuldre rundt bakparten, slik at bakparten sentrerer sirkelen. Her er det veldig viktig at man ikke går for fort frem og sentrerer piruetten for mye.

Går man for fort frem før hesten har styrken og balansen til å en samlet piruett, så vil hesten gjøre det enklest mulig – enten ved å kaste seg rundt eller bli jevn i bakbena. For å bygge opp styrken og tryggheten til hesten, så kan det være greit å tenke travers på en stor volte. Denne kan man gradvis minske etterhvert som hesten blir sterkere. Man kan både gjøre overganger skritt/galopp i arbeidspiruetter, samt tempovekslinger. Slik at man hele veien bygger opp styrken til hesten, og holder den lydig for lette hjelpere. Det viktigste man må tenke på er kvaliteten i hestens galopp. At man beholder takten og rytmen og ikke forminsker piruetter for mye før hesten har styrken i kroppen. Øv også på inn og utridning av piruetter, da dette også er en viktig del av øvelsen.