Dressur Så Klart Stipendet 2021

I samarbeid med Tune Ridesenter deler vi ut Dressur Så Klart Stipendet 2021. Stipendet deles ut på bakgrunn av søknad. For å kunne søke skal du være rytter og ha et ridemessig mål, som du jobber mot. Ryttere i alle aldre er velkomne til å søke på stipendet, og det gjelder dressur- og para-ryttere. For å komme med i betraktningen skal søkeren lage en video hvor de presenterer seg selv og sitt mål, samt beskriver hvordan stipendet kan hjelpe søkeren på veien til å oppnå målet.

Stipendet har en verdi på kr. 10.000, –

Fristen for å søke er fra 1.mars til 1.mai, og stipendet overrekkes i forbindelse med trening med Pether Markne på Tune Ridesenter den 10.-12.mai.

Til å velge ut den rette kandidaten blant søkerne, er det nedsatt en jury som består av formann Pether Markne (landslagstrener dressur), Isabel Freese og Elizabeth Farbrot.

Fremgangsmåte for å søke:

1. Du laster opp din video til Youtube. (merk at om du ikke ønsker å dele videoen med andre, så kan du velge at den skal være skjult. På den måten er det kun dem som har direktelink til videoen som kan se den. 

2. Send en mail til: line@dressursaklart.no hvor du skriver at du gjerne vil tas med i betraktningen til Dressur Så Klart sitt stipend. Husk å inkludere link til din video. Søknaden skal være oss i hende sendes 1.mai 2021. Husk å få med ditt telefonnummer.

3. Etter 1.mai vil juryen velge ut mottageren av stipendet, og vedkommende får beskjed i forbindelse med trening med Pether Markne på Tune Ridesenter 10.-12.mai. Vinneren vil også offentliggjøres på Tune og Dressur Så Klart sine sosiale medier.