Favorittøvelsen til Camilla Kalseth

– Versader er en øvelse man bruker i det daglige dressurarbeidet. Det går ikke en treningsøkt hos oss uten bruk av versader, sier Camilla. Versader bruker man til å forberede og forbedre alle øvelser,  få bedre liksidighet i hesten , samt er lett samlende om den utføres korrekt. 

– Det går ikke en treningsøkt hos oss uten bruk av versader, sier Camilla Kalseth. Foto: privat.

For å lære hesten og rytteren versade bruker jeg sjenkelvikning fra midtlinjen til sporet. Først utfører man sjenkelvikningen fra midtlinjen, her kommer en viktig «vri» på denne øvelsen;

Det er viktig at man ikke vender rett opp midtlinjen, men lar hesten skrå mot veggen til den utvendige siden, slik at man allerede i starten av sjenkelvikningen lar hestens skulder være i bevegelsesretningen. Om man vender rett opp midtlinjen gjør man hesten for rett i kroppen, og må bruke for mye sjenkel for å komme til siden. 

Ved å la skulderen være lett ledende kommer man lettere og mykere i gang med sjenkelvikningen og lar hesten «flyte» over mot veggen. Fra sjenkelvikningen får man da bøyningen man behøver til versaden. Når man kan lage sjenkelvikningen for lett hjelp, skal man legge til versade den siste delen av langsiden. 

I det man nærmer seg langsiden lar man bakparten fortsette mot sporet, mens man holder skulder igjen inn i en versade. Det er viktig at dette gjøres idet forparten treffer linjen ca. 1 m innenfor sporet, slik at bakparten kan få plass til å «skli» ut. Skulder «holder» man igjen ved å ri utvendig skulder rett fram med yttersjenkel, man holder innersjenkel i normal posisjon for å drive innvendig side fram og rundt sjenkelen. Man skal altså ikke dytte bakparten ut med sjenkel, men holde igjen forparten. 

Dette er en god løsgjørende øvelse for hester i alle aldre, da man kan gjøre tverringen mer eller mindre (shoulder in eller shoulder for) ettersom hvor langt hesten er kommet i utdannelsen.