Gjennom dommerens øyne: forlegning av steg, mellom- og øket øvelser.

I dressurprogrammene har man gjerne strekker hvor man skal vise en bestemt type økning i tempo. – Det aller viktigste å tenke på her, forklarer DD2 Camilla Norddal Samuelsen, er at man ikke lar hastigheten i forflytningen skje fortere/raskere, men at det er steglengden som skal øke. 

Illustrasjonsfoto: Dressur Så Klart/Ingrid Schnelle.

Av DD2 Camilla Norddal Samuelsen

Derfor starter det i LC med øvelsen “vis forlenging av steg.” Altså skal man ikke ri så raskt man klarer på den linjen, men man skal prøve å få hesten til å ta lengre steg. Derfor må man aktivisere bakparten og utvide rammen slik at hesten kan strekke mer på bena. Når man kommer oppover i klassene, skal man vise mellom og øket. Mellomtrav er et tempo som ligger mellom arbeidstrav og øket trav. Her ønsker man å se at hesten byr frem og forlenger stegene med god aktivitet fra bakparten. Utvid rammen og gi den plass til å kunne strekke seg og gå med en noe friere og lavere holdning, men den skal fortsatt gå på bittet.

Øket trav

I øket trav ønsker man fortsatt god aksjon fra bakpart og her vil man se enda mer jordvinnende steg med svevemoment. Med svevemoment mener man det momentet i bevegelsen hvor hesten ikke har noen ben i bakken. Med kraft og impuls fra bakparten og med god bæring og løft foran, kan hesten forlenge steget til øket trav. Utvid rammen din, slik at hesten har plass til å forlenge seg og vinne mark. 

En ting som lett kan trekke ned i disse øvelsene, er at man bare rir raskere og raskere uten at stegene blir lenger.

Det oppleves da som hastig uten noen tydelig stegforlenging. En kommentar dommeren ofte kan komme med, er “ønsker mer påskyv bakfra”. Da savner dommeren at rytteren engasjerer bakparten, slik at hesten skal klare å forlenge stegene. Andre kommentarer dommeren kan skrive er for eksempel: “pass på flyten, takten og jevn kontakt/korrekt form og bæring.” 

Mellom- og øket galopp

De samme prinsippene gjelder også for mellomgalopp og øket galopp. Men her er det lengden på sprangene som skal bli lenger og mer jordvinnende. Også her med kraft og engasjement fra bakpart og med god letthet foran. Kommentarer som ofte kan komme på disse øvelsene, er at man “ønsker letthet i frampart”, “blir for høy i formen”, “løper litt i fra deg”. Hvis man får kommentaren om at man ønsker mer «letthet i frampart», har hesten gjerne falt litt på frampart og ikke klart å vise oppoverbakketendensen man vi se i galopp. Noe som også går igjen er at hesten blir for «høy i formen», da har hesten gått for mye ut av rammen og kanskje blitt litt spent og høy. Med kommentaren «løper i fra deg» mener man at hesten har blitt litt ivrig og tatt saken i egne hender og går dermed i fra deg, kanskje ikke signalene oppfattes som at de kommer i fra deg.

Overganger mellom tempo

Oppover i klassene får man også egen karakter for overganger inn og ut av øket trav/galopp. Det som er viktig her, er at rytteren faktisk viser tydelig og markerer hvor endringen i tempo skjer. Hvis alt bare glir i hverandre, kan man lett få kommentar som «marker tydeligere». I de lave klassene, er det derfor fint å bli bevist på dette og ri disse overgangene. Det vil nok imponere dommeren at du gjør. Så uansett klasse, husk på å vise tydelig forskjell mellom de ulike tempoene. Raskt og presist frem/tilbake, men med myke overganger. Pass på tøylekontakten/selvbæringen og behold rytme og balanse!

KR IV Definerer øvelsene på følgende måte:

Forlenging av steget: Dette er et trav som ligger mellom arbeidstrav og mellomtrav, hos en hest som ennå ikke er kommet langt nok i sin trening til å utføre mellomtrav. Mellomtrav: Dette er et tempo som ligger mellom arbeidstrav og øket trav, men er ”rundere” enn øket trav. Hesten byr frem med rene og moderat forlengede steg og en tydelig impuls fra bakparten, uten å miste arbeidstravets karakter. Hesten får gå med hodet noe mer foran loddplanet enn i samlet trav og arbeidstrav, og med en noe friere og lavere holdning, mens den fremdeles går på bittet. Stegene skal være jevne, og hele bevegelsen balansert og utvungen. Øket trav: Stegene skal være så jordvinnende som mulig. Som følge av en kraftig impuls fra bakparten og med bibeholdt bæring og løft forlenger hesten steget til det ytterste. Hesten får forlenge rammen og vinne mer mark, med bibeholdt kontakt og uten å lene seg på bittet. Forhøvene skal settes i bakken på det punkt de peker mot. For- og bakbena skal være parallelle når de strekkes fremover i økningen. Hesten skal bevege seg i balanse, og overgangene til samlet trav skal utføres mykt mens vekten flyttes mer mot bakparten. 

Forlenging av steget: Dette er en galopp som ligger mellom arbeidsgalopp og mellomgalopp, hos en hest som ennå ikke er kommet langt nok i sin trening til å utføre mellomgalopp. Mellomgalopp: er et tempo mellom arbeidsgalopp og øket galopp. Hesten går frem med frie, balanserte og moderat forlengede sprang og en tydelig impuls fra bakparten. Hesten får gå med hodet noe mer foran loddplanet enn i samlet og arbeidsgalopp og med en noe friere og lavere holdning, mens den fremdeles går på bittet. Sprangene skal være så lange og jevne som mulige, og hele bevegelsen balansert og utvungen.Øket galopp: Sprangene skal være så jordvinnende som mulig. Som følge av en kraftig impuls fra bakparten, og med bibeholdt rytme forlenger hesten sprangene til det ytterste, uten å miste ro og letthet. Hesten får senke og strekke frem hals og hode, med bibeholdt kontakt og uten å lene seg på bittet. Hestens nese peker mer eller mindre fremover.  Spenstigheten skal beholdes i overganger fra mellomgalopp og øket galopp til samlet galopp.