Gjennom dommerens øyne: Rygging

Rygging er en relativt vanskelig øvelse som krever en lydig hest, for å få til ryggingen på en god måte. 

Illustrasjonsfoto: Dressur Så Klart/Ingrid Schnelle.

Av DD2 Camillia Norddal Samuelsen

Rygging består av et holdt, forflytning bakover, samt en fremridning til skritt/trav/galopp. Det å komme korrekt inn i holdt er en fin start. Hesten skal være smidig og villig ned til holdt, stille seg opp fint og jevnt med vekten på alle fire ben. En annen viktig ting er at hesten også skal være jevnt på plass ut i fra klassens krav til form. Kravet varierer selvfølgelig om det er LC eller LA. En feil mange gjør er at dem ikke tar seg god nok tid. Her er det viktig å markere holdtet tydelig, altså minst tre sekunder. Så kan du begynne å flytte hesten bakover. Her ønsker dommeren å se en lydig hest som flytter seg villig rett bakover med diagonal benforflytning, etter signal fra dine myke hjelpere.

En vanlig feil som går igjen er antall steg. Husk å ta deg tid og ikke minst tell antall steg.

Når du har rygget korrekt antall steg tilbake, skal hesten ris direkte fram igjen til ønsket gangart. Feil som ofte går igjen, er at ekvipasjen ikke tar seg god nok tid og markerer holdtet godt nok. Eller at hesten ikke er villig og går imot hjelperne, og går ut av rammen og mister formen.

Altså dette er en skikkelig test for å se hvor lydig hesten er og hvor god rytteren er til å forberede og bruke hjelperne sine på en god måte gjennom alle delelementene: overgang ned til holdt, tilbake og fremridning.

KR IV Definerer rygging som følger:

Ved rygging skal hesten, med bøyde bakben, villig, taktmessig (diagonal forflytning) og uten å ile, trå rett bakover. Holdningen og den myke forbindelsen med hestens munn skal beholdes under ryggingen så vel som i det innledende holdtet. Etter ryggingen skal hesten ved minste anmodning villig bevege seg fremover direkte inn i den foreskrevne gangart uten mellomliggende holdt. Uvillighet eller iling, motstand mot eller unndragning fra bittet, skjevhet, skrevende eller passive bakben samt slepende forben er alvorlige feil.

God trening!