Ikke bare et holdt

I et dressurprogram er det ikke bare holdtet som gir grunnlaget for den første og siste karakteren på dommerprotokollen. Det er flere elementer med i karakteren; både midtlinjen, holdtet og eventuelt fremadridningen etterpå.

Hesten skal være oppmerksom, urørlig og rett med loddrett stilte forben og bakbenene omtrent loddrett under hofteleddene. Vekten skal være likt fordelt på alle fire ben, som parvis skal være i høyde med hverandre. Illustrasjonsfoto: Dressur Så Klart/Ingrid Schnelle.

Av Charlotte Moen, DD2

Etter å ha vært dommer i flere år så har man fått sett en del av denne øvelsen. Nivået på holdtet blir bedre desto høyere du kommer oppover i klassene. Selv om man rir på lavt nivå så tror jeg mange glemmer at hvordan holdtet blir gjennomført, i tillegg både innridning og fremridning, betyr mye for karakteren på øvelsen. F.eks. starter programmet med:

A Innridning i arbeidstrav 

X Holdt – urørlig – hilsning – fremridning i arbeidstrav 

C Høyre/Venstre hånd  

Utførelsen av holdtet har mye å si på karakteren. I de lave klassene ser man til tider ekvipasjer som ikke står riktig oppstilt, og mange sliter også rett og slett med å stoppe hesten. En kommentar fra en dommer kan da være: «Motvillig inn i holdt», «Sterk» eller «Mer direkte inn i holdt». Det som menes her er at hesten ikke er lydig for hjelperne til rytteren. Noen bruker også mange steg i skritt før de gjør holdt. For å oppnå er god karakter er det viktig at overgangen er direkte, det er en flyt mellom elementene og at hesten er lydig på hjelperne til rytteren. 

En annen kommentar som dommeren kan gi er at holdtet ikke er riktig plassert. Så her er nøyaktighet veldig viktig. Et tips kan være at du bruker sidesynet ditt når du nærmer deg X, slik at du får en fornemmelse av når du må begynne å forberede deg. Holdtet er plassert riktig når dine skuldre, ikke hesten sine, er på X. Videre er det også viktig at hesten står i ro under holdt og hilsning. Mange på lavere nivå kan ha det litt for travelt når dem kommer til holdtet og gir hilsen til dommer før hesten står i ro.

Selve holdtet skal vises i minst tre sekunder så her gjelder det å ta seg god tid. 

Videre er det viktig at hesten er riktig oppstilt med loddrett stilte forben og bakbenene omtrent loddrett under hofteleddene. Kommentar på dette kan være at «hesten er ujevnt oppstilt», og med det så mener dommeren at hesten ikke står rett med loddrette ben. Det kan også skje at hesten står og hviler på et av bakbenene, som igjen fører til lavere karakter. Kravet til dette vil stige med nivået. Med det menes at i LC vektlegges ikke dette like strengt som i for eksempel en MB klasse. «Ujevn/mister kontakt» kan også ses på dommerprotokollen. I disse tilfellene drar kanskje hesten seg ut mens rytteren gir hilsen, eller står og nikker. Sørg derfor å ta deg god tid når du skal ri et holdt slik at du har en jevn og god kontakt til hesten inn, under og ut av holdtet. Kvaliteten på gangarten inn og ut av holdtet inngår også i bedømmingen. Å ri en rett midtlinje inn i holdtet er et godt treningstips da dette både starter og avslutter et dressurprogram.

KR IV Definerer holdt som følger:

1. Hesten skal være oppmerksom, urørlig og rett med loddrett stilte forben og bakbenene omtrent loddrett under hofteleddene. Vekten skal være likt fordelt på alle fire ben, som parvis skal være i høyde med hverandre. 

2. Holdtet skal vises i minst 3 sekunder. Ved holdt og hilsen skal holdtet vises gjennom hele hilsningen. 

3. Halsens reisning skal holdes ved like, tilpasset hestens utdanningsnivå, med nakken som høyeste punkt og nesen noe foran loddlinjen gjennom øyet. 

4. Hesten skal under tydelig fremadbydning forbli på tøylen med en lett og myk forbindelse til rytterens hånd mens den hele tiden er forberedt på rytterens minste anmodning om å bevege seg fremover eller å rygge. 

5. Kvaliteten av gangartene inn i og ut av holdtet inngår i bedømmingen.

God trening!