Informasjon om organisert trening

NRYF er kjent med at enkelte kommuner har definert organisert trening i ridehus som utendørsaktivitet, sett opp mot smittevernsforskriften. NRYF er blitt forespurt om ikke vi kan komme med tilsvarende definisjon på landsbasis overfor våre klubber og rideskoler.

Illustrasjonsfoto: Dressur Så Klart/Ingrid Schnelle.

Det har NRYF ingen myndighet til å gjøre, og har derfor tatt saken opp med NIF/Helsedirektoratet. I svaret fra Helsedirektoratet går det fram at de betrakter alle idrettshaller som innendørsaktivitet, og grunnet ulik utforming og størrelse vil de ikke definere organisert trening i ridehus som utendørsaktivitet. Helsedirektoratet legger imidlertid til at det fortsatt vil være opp til den enkelte kommune å gjøre egne vurderinger. De avslutter sitt svar med å si: «Dette er en krevende situasjon, vi må redusere aktiviteter og reiser for en periode. Vi må jobbe sammen for å snu utviklingen».

Inntil 18 januar gjelder derfor følgende:

  • Organisert trening utendørs er mulig, forutsatt at smittevernreglene overholdes
  • Organisert trening innendørs anbefales utsatt til etter 19.januar – men det er opptil den enkelte kommune å gjøre egne vurderinger
  • Egenorganisert trening både ute og inne er mulig, forutsatt at de generelle smittevernreglene overholdes.

For spørsmål om ovennevnte, vennligst ta kontakt med lokale helsemyndigheter som har myndighet til å ta avgjørelser i saker med dette som tema.

Smittevernveilederen finnes her. 

Kilde: rytter.no