Vi har alle et ansvar

-VG sin artikkelserie om seksuelle overgrep i idretten er et viktig fokus som angår oss alle. De siste årenes MeToo-avsløringer har vist at det i samfunnet har vært, og er, holdninger og verdier som ikke kan aksepteres og som det må slås hardt ned på, sier Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund. 

Illustrasjonsfoto: Dressur Så Klart/Ingrid Schnelle.

Gjennom VG sin artikkelserie har også ryttersporten blir avslørt som en sport med personer, episoder, vurderinger og håndteringer som burde vært avdekket og stoppet på et tidlig tidspunkt. Mye av dette skyldes manglende oppfølging av retningslinjer og regler for håndtering av dømte og/eller utelukkede personer. 

Norges Rytterforbund har i flere år hatt retningslinjer for utelukkede personer, som omhandler hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre. Disse retningslinjene er utarbeidet i samråd med juridisk avdeling i Norges Idrettsforbund, og retningslinjene er kommunisert til de det gjelder. Disse må også formidles til klubber og arrangører av stevner.

Vi har heller ikke vært tydelige nok på den delen av hestenæringen som ikke ligger direkte under sporten. Den delen som omhandler det som er spesielt med vår idrett, nemlig hesten. Selv om man er utestengt fra norsk idrett, er man ikke utestengt fra å drive næringsvirksomhet. 

Hestenæringen, gjennom blant annet oppdrett, kjøp, opptrening og salg av hest er en av de største næringene i Europa. Det samme gjelder privat oppstalling og private rideskoler. De er ikke en del av Norges Rytterforbund, men vi blir allikevel assosiert med denne delen av næringen av de som ikke selv er inne i sporten. Vi må derfor ha et forhold til denne delen av hestenæringen også, gjennom informasjon, anbefalinger og etiske retningslinjer.

Det faktum at disse retningslinjene ikke er på plass er Norges Rytterforbunds ansvar. Som øverste tillitsvalgt er det jeg som til syvende og siste er den ansvarlige. 

Forbundsstyret har derfor besluttet å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som skal se på kjøreregler og retningslinjer. Dette utvalget skal bestå av sportsutvalgene, aktive, teknisk personell, representanter fra klubber, fra kretser og fra administrasjonen. Flere medlemmer av forbundsstyret skal være med, og utvalget skal ledes av meg. 

Konklusjonene fra dette utvalget skal kommuniseres bredt til alle deler av organisasjonen, så ingen skal være i tvil om normene, reglene og verdiene vi skal etterleve.

Oppslagene i VG tilsier at det i deler av organisasjonen er en ukultur. Denne ukulturen skal vi til livs. Det er nulltoleranse for trakassering, mobbing og seksuelle overgrep. Vi har full tillit til vårt rettssystem og forholder oss til kjennelser derfra. Ingen skal være i tvil om det.

Idretten har rutiner for anonym varsling, og det er alles ansvar og plikt å varsle hvis man kjenner til eller er vitne til episoder som bryter med våre verdier og retningslinjer. Bare på denne måten kan vi komme en eventuell ukultur til livs. Jeg skriver eventuell, for de siste årene har det vært svært få varslinger som skulle tilsi en ukultur. 

Historien må vi dessverre leve med, men vi må sørge for at ikke nye ungdommer (eller voksne) blir offer for personer som bidrar til at stallen ikke er godt og trygt sted å være. For da har noe av det viktigste i vår idrett blitt tatt fra oss. Nemlig samspillet med hesten, vennene og klubbmiljøet man opplever i stallen.

Vi har alle et ansvar!

Tore Sannum, president i NRYF

Kilde:Hestesport