Innendørs stevneavvikling ut 2020

Den foreliggende smittesituasjonen gjør at NRYF har besluttet å avlyse innendørs stevner fra L-nivå og oppover ut året.

Foto: Dressur Så Klart/Ingrid Schnelle.

Fra 1. desember og ut 2020 åpnes det for stevner opp til og med D-stevner innendørs der det er mulig ut fra lokale restriksjoner. De nasjonale retningslinjene ble 25. november videreført tre uker til hvilket innebærer en begrensning på 50 personer ved innendørsarrangement.

Smittesituasjonen er ulik rundt om i landet, og arrangører må forholde seg til lokale forbud, retningslinjer og anbefalinger.

Også for andre typer arrangement og aktiviteter ber vi kretser og klubber følge nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Ved tvil om hvordan de nasjonale retningslinjene skal tolkes, må klubb/ansvarlig arrangør ta kontakt med lokale helsemyndigheter.

Kilde: rytter.no