Stilling og bøyning

Man kan ofte høre at en trener eller ridelærer snakke om å stille og bøye hesten – men vet du forskjellen?

En hest kan ikke være bøyd uten samtidig å være stilt – men den kan saktens være stilt uten å være bøyd- f.eks. i en sjenkelvikning. Foto: Dressur Så Klart/Ingrid Schnelle.

Når man snakker om stilling så er det hestens nakke vi snakker om. Stillingen foregår i nakken i de første centimeterne bak ørene mot halsen. Så når en hest er stilt i nakken, betyr det at du som rytter kan se litt av hestens innvendige øye og nesebor. Man stiller en hest i nakken for å gjøre den følsom og lydig for innvendig hjelp, og for å holde den løs i nakken. Det skal dermed resultere i at hesten gir etter for innvendig hjelp, og akseptere og adlyder de utvendige også. Så det betyr at den siden som hesten er stillet til – er den innvendige. 

Likegyldig på hvilken hånd du befinner deg, så er det til den siden som hesten er stillet til som er den innvendige. 

Når man snakker om bøyning, så er det hestens kropp vi snakker om. At hesten et bøyd jevnt gjennom kroppen i henhold til sporet den går på. For at en hest skal være riktig bøyd så kreves det at rytterens diagonale hjelpere er nøye av avstemt med hverandre. Innvendig sjenkel sørger for at det innvendige bakbenet trer frem. Den utvendige skal forhindre at bakparten faller ut. Innvendig tøyle skal stille i nakken og forme etter sporet den går på, mens den utvendige skal virke regulerende og hindre at utvendig skulder ikke faller ut.