Sjenkelvikning

En sjenkelvikning er en løsgjørende øvelse, og er utmerket for den urutinerte rytteren å lære seg å koordinere sine hjelpere.

Sjenkelvikning kan være en god øvelse for at rytteren skal lære å koordinere sine hjelpere. Illustrasjonsfoto: Dressur Så Klart/Line Moen.

Sjenkelvikning er sannsynligvis den første sidebevegelsen du lærer deg som rytter, og hvor hesten lærer seg å bevege seg sidelengs samtidig som den går fremover.

Når man rir en sjenkelvikning skal hesten være rett i kroppen, og kun stilt i nakken. 

For den urutinerte rytter eller hest kan det være en god ide å starte i skritt. Om du for eksempel rir på venstre hånd og vender opp midtlinjen for så å ri sideveis ut til sporet. Hesten skal da være stilt i nakken til venstre (du skal se litt av hestens venstre øye), og omtrent rett i kroppen. Så innvendig tøyle virker stillende. Innvendig sjenkel ligger litt bak gjorden og virker sideførende. Utvendig tøyle virker motholdene/regulerende og utvendig sjenkel virker motholdene og fremaddrivende. Sjenkelvikningen skal ris parallelt med langsiden. Etterhvert som du mestrer dette i skritt, kan du gjøre det samme i trav. Om du synes det er vanskelig, så få hjelp av din trener eller en erfaren rytter.

Å koordinere

Dette er også en god øvelse for rytteren til å utvikle sin ridning. Øvelsen forbedrer rytterens koordinering av hjelperne og kan være på å utvikle følelsen av balanse. Man lærer hvordan innvendig sjenkel skyver hesten inn i utvendig tøyle, og man må lære seg å kjenne hvor hestens forpart og bakpart er i forhold til hverandre. Sjenkelvikninger gir også grunnlaget for fremtidige sidebevegelser som er mer avanserte, som versade og travers. 

I konkurranse

I konkurranser rir man sjenkelvikningen på en diagonal linje, og tverringen er avhengig av vinkelen mellom linjen og langsiden. Dommerne vil se en sjenkelvikning med god flyt som er taktmessig, har bogfrihet og god krysning av bena. De vanligste feilene kan være at det er uregelmessig takt, at hesten mister fremadbydning eller for lite kryssing av bena. Om hesten er bøyd så vil utvendig skulder falle ut, og bakparten blir hengende etter. Vær nøye med at bakparten ikke kommer foran forparten. 

God trening!