Kritikk – hva gjør jeg?

Vi vil alle oppleve kritikk en eller flere ganger i løpet av livet. Dette skjer også i stallen, rideklubben, i vennegjengen eller på stevneplassen. Det er opp til hver enkelt om hvordan vi håndterer dette, men her er noen råd og tips:

Av Charlotte Moen

Alle kan bidra til å skape et godt miljø! Både i stallen og på stevneplassen. Illustrasjonsfoto: privat.

Ofte er kritikk en vanskelige situasjon hvor man blir provosert, satt ut, blir målløs og overrasket. I en slik situasjon vil de fleste av oss slå inn automatisk på autopilot når vi føler oss fornærmet,  truet eller krenket. Vi har vel alle kjennskap til den situasjonen hvor vi ordlegger oss raskt uten helt å tenke over hva vi sier og til hvem. Ordene kommer feil ut og kan gjøre ting mye verre, men ikke minst være sårende. Det optimale å gjøre i en slik situasjon er å velge en annen autopilot som er rolig og behersket.

Forslag til fremgangsmåte kan være som følger:

  • Ha kontroll over situasjonen, ikke gå i autopilot.
  • Pust godt ned i magen opptil flere ganger hvis nødvendig.
  • Ta kontroll over deg selv, tenk deg om før du velger å svare.
  • Vær imøtekommende og blid (selv om du innvendig holder på å koke over).
  • Ta kontroll over samtalen. Et godt tips kan være at partene møtes senere når ting har roet seg ned. Her bestemmer du tid og sted og forklarer hvorfor du ønsker dette på en vennlig måte. I en stevnesituasjon kan man gjerne ha med Overdommer, eller en annen voksen som er objektiv og kan ta kontroll hvis stemningen stiger.
  • Vær en aktiv lytter og vis forståelse. Sjekk om du hører det klageren har å si, og at klageren hører og forstår hva du prøver å formidle.
  • Forventningsavklaring, hva ønsker personen som kom med kritikk? Hva kan du gjøre for personen som klager/kommer med kritikk?

Desseverre vil dine egne grenser bli overtrådt en eller flere ganger her i livet. Derfor er det viktig at du finner ut hvor dine egne grenser går. Eksempler på når grensen overstiges kan være ved personangrep, ved baksnakking, spredning av løgner eller rykter.

Hvis grensen din blir overtrådt så er det viktig at du står opp for deg selv og sier i fra til den det gjelder på en ordentlig måte. Dette vil føles tøft og brutalt, men i etterkant vil det føles godt, for vi skal ikke akseptere at noen snakker nedlatende om oss, vennene våre eller våre firbente. Husk at din reaksjon kan skape respekt hos andre, og gjøre at andre også tør å stå opp for seg selv! Skjer dette i en stevne sammenheng så involver Overdommer. Er saken av en slik karakter, burde den også meldes inn til NRYF.