Haugaland Hestesport Arena

Tusen takk for at Toppen støtter bredden ved rideskolen ved Haugaland Hestesport Arena!

Haugaland Hestesport Arene. Foto: privat.

Av Laila Nemeth

Haugaland Hestesport Arena er et unikt samarbeid mellom to rideklubber, 4 kommuner, fylkeskommunen og Norges Rytterforbund. Arenaen har ryttere fra hele Haugalandet i sin rideskole. Arenaen var ferdig bygget og startet opp sin rideskolevirksomhet januar 2020.

Fra voksenkurset i rideskolen. Foto: privat.

Haugaland Hestesport Arena eies og driftes 100 % av rideklubbene Indre Haugaland Ryttersportklubb og Faxi Islandshestforening. Haugaland Hestesport Arena ivaretar alle fellesaktiviteter for de to rideklubbene. Dette innbefatter utgifter til ansatte, all rideskole og terapi/handicapriding, leirer, drift av kafe, utgifter til 12 rideskolehester, all drift og vedlikehold av arenaen, utleie av staller og haller, innkjøp av for og spon og nødvendig utstyr til felles bruk mm.

Ridekskolen var med i paraden under åpningsshowet til arenaen i januar i år. Foto: privat.

Rideskolen gir et tilbud hele uken og til alle alderstrinn. Ponniskolen som gir en god start til de minste rytterne til voksenridekurs hvor det ikke er noen aldersgrense oppad. Vi hadde før koronautbruddet nesten 90 barn og unge tilknyttet rideskolen hver uke og er nå i full gang med opptrapping til normal drift. Selvsagt innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner. Rideskolen er inndelt etter nivå og etter hvert som de blir mer rutinerte kan de melde seg på mer spesialiserte rideskolekurs som sprangforberedende og islandshest. Vi har i flere år også hatt den populære « stallgjengen» hvor det er tilbud hver dag, hele året. Ridefysioterapi, handicapriding og tilrettelagte aktiviteter er også tilbud som er i vekst.

Rideskolen vår er kjent for gøyale og samlende rideleirer og familieleirer. Foto: privat.

Haugaland Hestesport Arena fulgte myndighetenes råd og stoppet umiddelbart all organisert aktivitet fom 12.03.20. Nå har vi i tråd med gjeldende smittevernråd og retningslinjer startet opptrapping mot normal drift.

 Støtten vi har fått har gjort at vi tidligere enn antatt kom i gang etter nedstengingen, rideskoleansvarlig ble hentet inn igjen fra permittering og vi er nå også i full gang med opptrapping til normal drift samt planlegging og påmelding for en tilpasset dagrideleir i sommer!


17 mai fikk Haugaland Hestesport Arena tillatelse til å lage eget hestetog som ble svært godt mottatt rundt omkring i tettbebyggelsen i området . Foto: privat.

Tusen takk til initiativtakerne for «toppen støtter bredden» og til dem som har gitt litt av sitt for at flere i bredden fortsatt kan få sitt tilbud !!! Ikke bare kom pengene svært godt med i en presset situasjon, men tildelingen ga også mot og inspirasjon til at «dette greier vi «, og at hele hestenorge sto samlet bak de verdifulle rideskolene våre rundt om i landet! Igjen tusen takk fra alle oss på Haugalandet !