Husker du å trene på rygging?

Rygging virker som en enkel øvelse. Til tross for at det er ganske enkelt å lære og en veldig nyttig øvelse, forsømmer mange ryttere dette under trening.

Rygging utføres alltid fra holdt, så det er viktig å ri et godt holdt før du starter til tilbaketredningen. Foto: Dressur Så Klart/Line Moen.

Skal du konkurrere kan du ikke unngå øvelsen, og den er med allerede i de lette klassen. En godt tips er å lære hesten en ordentlig rygging. Mange ryttere ikke bruker mye tid på å trene på rygging, så kan det være flere poeng å hente ved å utføre den så korrekt som mulig. En god rygging er ikke avhengig at prangende gangarter, så enhver hest kan oppnå gode karakterer på denne øvelsen.

Når rygging utføres korrekt er det en to-takts bevegelse der hesten trår bakover i en rett linje og beveger bena i diagonale par. Nakken skal være det høyeste punktet og hesten skal beholde kontakten til hånden, og trå rolig og jevnt bakover.

Om du ikke er en erfaren rytter eller har en uerfaren hest, kan det være fint med hjelp fra bakken til å begynne med, for å lære hesten å rygge på rytterens hjelpere. Sørg for et godt holdt først, så utgangspunktet for ryggingen er optimal. Pass på at hesten er avslappet og i ettergift. Flytt deretter sjenkelen litt tilbake, samtidig som du letter litt i setet. Trykk forsiktig med sjenklene samtidig som du gir forholdende hjelp med tøylene, så hesten ikke går fremover. Personen på bakken kan gjerne trykke hesten litt på brystet samtidig, så man hjelper hesten til å forstå hva den skal. For å stoppe ryggingen slipper du trykket med sjenklene og legger de tilbake på plass mens setet kommer tilbake til sin vanlige posisjon. Det er ofte lettere å lære inn øvelsen langs et vant eller et gjerde, for å holde hesten rett.

Vanlige feil kan være at rytteren drar for hardt i tøylene, så hesten slår av bittet. Husk at det er sete og sjenkel som ber om ryggingen. Hånden hjelper bare til for å hindre at hesten går fremover. Hesten kan også rygge skjevt om rytteren ikke sitter rett i salen, eller gir ujevne signaler.

Slik defineres rygging i KR lV

§ 443 – Rygging

Ved rygging skal hesten, med bøyde bakben, villig, taktmessig (diagonal forflytning) og uten å ile, trå rett bakover. Holdningen og den myke forbindelsen med hestens munn skal beholdes under ryggingen så vel som i det innledende holdtet. Etter ryggingen skal hesten ved minste anmodning villig bevege seg fremover direkte inn i den foreskrevne gangart uten mellomliggende holdt. Uvillighet eller – 23 – (KR IV – 4. mars 2019) iling, motstand mot eller unndragning fra bittet, skjevhet, skrevende eller passive bakben samt slepende forben er alvorlige feil.

KR IV