Koronavettregler for gjennomføring av ridestevner 7.mai-15.juni

Foto: rytter.no

Retningslinjene for stevneavvikling i perioden fra 7. mai til 15. juni fra myndighetene, NIF og NRYF er nå klare.

I tillegg til NIFs og myndighetenes overordnede retningslinjer samt NRYFs tidligere publiserte generelle koronavettregler må alle arrangører av ridestevner forholde seg til følgende «koronavettregler for gjennomføring av ridestevner».

Koronavettregler for gjennomføring av ridestevner

Det er grunn til å understreke den store viktigheten av å følge retningslinjene. Skulle det oppstå økning i smitteutbrudd, vil tiltak kunne strammes inn igjen. Dette kan medføre at den varslede muligheten til å øke antall personer i en forsamling fra 50 til 200 fra 15. juni vil bortfalle, i verste fall også at myndighetenes tiltak på nytt forsterkes i form av store begrensninger på mulighetene til aktivitet.

Generelle koronavettregler (revidert 07.05)

Kilde: rytter.no