Kissing spine

Mange ryttere har hørt om denne tilstanden, men hva er kissing spine syndrom egentlig? Vi har spurt veterinæren Gian Piero Brigati.


Skjelettet på en hest. Den røde sirkelen markerer området hvor kissing spine vanligvis oppstår. Foto: privat.

– Kissing spine syndrom er en tilstand hvor torntappene blir liggende for tett, og kan derfor berøre hverandre. Dette kan skape problemer for hesten da bevegelsen mellom de to beinbitene kan føre til irritasjon og betennelse. Gian Piero påpeker at kissing spine er bare én av årsakene som kan forårsake ryggsmerter. Det kan også forårsakes av muskelproblemer, leddgikt i leddene mellom ryggvirvlene eller forkalkning i knoklene.

Røntgen av en hest med kissing spine i salregionen. Foto: privat.

Når oppstår sykdommen?

– Sykdommen oppstår når toppen av ryggvirvlene, torntappene, som normalt ligger ganske nær hverandre, kommer i kontakt med hverandre og bli betente. Resultatet kan være forkalkninger i området. Responsen på betennelse er forkalkning, der det berørte beinet blir destruert og nytt bein blir lagt ned. Dette vil resultere i typiske forandringer når hesten din skal gjennomgå en radiografisk undersøkelse. For å gjøre ting mer komplisert, vil noen hester vil vise avvik på røntgen uten noen gang å vise problemer eller ha tegn på ryggsmerter. Så veterinæren må basere diagnosen på den kliniske presentasjonen (og forklaring fra eier/rytter), klinisk undersøkelse, radiografi og ultralydscanning, forklarer Gian Piero.

Kirugi av torntapper. Det lille bildet er preoperativt; de to torntappene merket med X vil bli endret. Det større bildet er postoperativt etter reseksjon av to torntapper. Foto: privat.

Kliniske tegn

– De kliniske tegnene kan være veldig varierende; som at hesten ikke er villig til å gå frem, nedsatt prestasjon, at dressurhesten har lite bakbensaktivitet eller ikke vil gå med bæring, forklarer han videre. Hesten kan være øm i ryggen eller ikke like å få sal på. Den kan være halt eller reagerer med voldsom bukking. Hesten kan også vise ubehag når den blir pusset. Regionen som er mest berørt er salområdet, spesielt bakre halvdel, da torntappene her normalt ligger ganske nær hverandre. Det kan også forekomme andre steder i ryggen. Diagnosen kan være ganske utfordrende, også fordi andre viktige og vanlige tilstander kan gi lignende tegn, sier han. Når veterinæren din har diagnostisert kissing spine hos hesten din, er det på tide å behandle den.

Intraoperativ radiografi av en kirugisk teknikk for kissing spine. Bladet settes mellom torntappene og bløtvevet mellom dem kuttes. Foto: privat.

Behandling

– Lokale injeksjoner kan utføres av veterinæren din, sier Gian Piero. En rekke medikamenter kan brukes og valget vil bli bestemt av den kliniske vurderingen, men kortison er vanligvis det mest effektive. Det er viktig å understreke at effekten med injeksjoner er kortvarig, og det er ikke verdt å injisere hester om det ikke gjennomføres sammen med et skikkelig treningsprogram. Andre former for terapi inkluderer akupunktur, sjokkbølger og magnetoterapi. Disse kan alle være til en viss fordel. Når betennelsesdempende behandling ikke fungerer eller hester som først reagerte på den, ikke forbedrer seg mer, kan kirurgi være løsningen. Det er to typer kirurgi; en teknikk består i å resektere bløtvev mellom de berørte ryggvirvlene, en annen mer avansert teknikk består i å kutte båndene som holder de berørte torntappene sammen, for å unngå at de kommer nær hverandre.

Scintigrafi bilder av en hest med kissing spine. Det grønne sirkelen markerer det berørte området. Foto: privat.

Kirugen vil gi beskjed om hvilken kirurgi som er mer indikert. Suksessraten for kirurgisk behandling er vanligvis god – omtrent 70-80 %. Selv om noen hester virker disponert for kissing spine er forebygging viktig. Mye kan gjøres ved å trene hesten ordentlig, bygge opp muskelmasse og unngå overdreven arbeidsmengde når hesten ikke er klar for det.- Kontakt din veterinær om du mistenker ryggproblemer, oppfordrer Gian Piero Brigati.