Å sette opp rail

Du har det kanskje fortsatt friskt i minne hvor vanskelig noe så simpelt kunne være? Ikke nok med at langsidene og kortsidene skal være like, men husker du i tillegg reglene for hvordan banen skal være når klubben arrangerer stevne?

Av Charlotte Moen

KR IV sier følgende:

§ 430 – Konkurransebaner

1. Ridningen foregår på en rektangulær bane. Banemål og bokstavpunkter for bane A og B: Se Tillegg 2. Banemålene for den aktuelle klasse er oppgitt på dommerprotokollen. Lokale avvikelser fra ordinære banemål kan til en viss grad aksepteres, men da må dette angis i stevneinvitasjonen. Underlaget utendørs bør være grus eller annet materiale beregnet som ridebunn.

2. Banen bør være slik plassert at trafikk eller andre forstyrrelser ikke virker unødig sjenerende på de konkurrerende. Om mulig legges banen i retning nord-sør med C på søndre kortsiden. Kan det f.eks. Settes opp sperringer hvis det går en turvei ved siden av banen? Ikke populært med en sykkel i full fart mens man rir sitt program.

3. Publikum skal på utendørs bane så vidt mulig ikke kunne komme nærmere banen enn 15 meter. Benker e.l. for tilskuerne bør være satt opp på hensiktsmessig sted. Dette er vanskelig å få til, men les regelen som BØR ikke MÅ. Flere klubber har større utebane enn 20×60 i dag, tenk over hvor du kan bygge railen, om det ikke blir 15 meter så kanskje 10 meter.

4. Dersom ridningen foregår i ridehus, avpasses avstanden til tilskuerne etter ridehusets størrelse. Mange ridehus har målene 20×60 og kun et vant. Her kan dere som arrangør f.eks. sette opp et sperrebånd slik at ikke folk henger over vantet, sparker i veggen osv.

5. Etter at en klasse har startet, kan det ikke byttes fra utebane til ridehus (eller omvendt). Altså, selvom det blir dårlig vær så kan ikke stevnet flyttes inn. Da blir ikke konkurransen rettferdig for alle.

6. Dressurbanen skal være avgrenset med en lav, sammenhengende (ca. 30 cm høy) inngjerding, «rail», tilsvarende målene angitt for det aktuelle programmet (60×20 m eller 40×20 m). Port for inn- og utridning skal normalt være ved A.

7. Merking av dressurbaner

Punktene langs sporet skal markeres med foreskrevne bokstaver plassert 1/2 meter utenfor railen. På selve railen bør punktene markeres med ca 5 cm bred sort ellerrød tapestripe. Innendørs der vantet avgrenser banen, og på baner med høy inngjerding markeres punktene på veggen eller gjerdet.

8. Dommernes plassering

a) Hoveddommeren skal alltid plasseres utenfor kortsiden ved C. Når to dommere benyttes, plasseres den andre fortrinnsvis på langsiden ved B eller E. Når tre dommere benyttes, plasseres minst to på kortsiden, mens den tredje fortrinnsvis plasseres på langsiden slik: C, M og E eller C, H og B. Når fem dommere benyttes, plasseres tre utenfor kortsiden og én på hver langside ved B og E.

b) Dommerne på kortsiden skal sitte 3-5 meter fra banen, dommeren ved C i forlengelsen av midtlinjen, dommerne ved H og M 2,5 meter innenfor langsidene. Dommere ved B og E skal sitte 3-5 meter fra banen. Om mulig bør dommerne plasseres minst 0,5 meter over bakken. Innendørs tilpasses plasseringen de aktuelle forhold. Dommerne må uansett ha godt overblikk over hele banen og være skjermet fra unødige forstyrrelser fra publikum og andre – 16 – (KR IV – 4. mars 2019).

c) Utendørs skal dommerne plasseres i boder med beskyttelse mot regn, vind ogsol, med skriveplass, og med tilstrekkelig sitteplass til minst 2 personer. Plassering i bil kan aksepteres. Helt utendørs plassering kan bare aksepteres dersom dommerne godtar dette. Innendørs tilpasses plasseringen de aktuelle forhold. Husk på at dommeren helst ikke skal bruke sin egen bil til dette. Dommerne får ingen høy godtgjørelse, og sitter gjerne en hel dag og dømmer mange ekvipasjer. Da frister det ikke å vaske bilen både ut- og innvendig hvis man må kjøre ut på en våt bane. Tenk også på at hvis det blåser mye burde f.eks. Sandsekker legges ut på rail og dommerbod. At en dommerbod velter under en bedømning er noe jeg aldri håper vil skje.

Kilde: KR IV 04.03.19