TOPPEN STØTTER BREDDEN!

Mange av landets rideskoler lider i dag store økonomiske tap som følge av det vi alle står oppe i. Rideskolehestene får ikke dagpenger, men skal ha mat, mosjon og sitt daglige stell. For å bidra til de hardest rammede rideskolene i Norge igangsetter Dressur Så Klart (Line Moen) og Heidi Skar (kommentator på Eurosport) en auksjon. Vi har i dag kontaktet noen av landets toppryttere for å få dem til å donere gaver til auksjonen. Responsen har vært overveldende! Samtlige ryttere har donert utstyr de har brukt på hestene sine, eller seg selv i forbindelse med store prestasjoner, nasjonalt eller internasjonalt.

AUKSJON

Allerede i kveld kl.20.00 starter vi første runde av auksjonen på facebook siden til Dressur Så Klart. Hver dag vil det være mulig å legge inn bud innenfor tidsrammen for den pågående auksjonen. Hver auksjon varer i 24 timer. Det er også fullt mulig å by anonymt om ønskelig. Pengene vil gå uavkortet til å støtte landets rideskoler, som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

HVORDAN SØKE?

Rideskoler som er hardt rammet kan søke om bidrag. Når auksjonene er avholdt, vil alle aktuelle søknader bli gjennomgått av en uavhengig jury.

Søknad sendes til: line@dressursaklart.no