Innlæring av travers

-Når jeg begynner å lære en hest traverser er det veldig viktig for meg at hesten først er lydig for fremaddrivende og forholdende hjelp, forklarer dressurrytteren Ellen Birgitte Farbrot.

Har man lært hesten å gå traverser for de riktige hjelperne fra starten av, er det heller ikke mye vanskeligere å gjøre den fra midtlinjen og ut eller på diagonalen. Foto: Dressur Så Klart/Line Moen.

-Det er også viktig for meg at hesten allerede er godt kjent med øvelsene skjenkelvikning og versade, da det blir lettere for den å forstå travers hjelpen, når den kan disse øvelsene på forhånd. Skjenkelvikning er en løsgjørende øvelse og travers er en samlende øvelse, derfor er det viktig at man ikke ‘glemmer’ å ri skjenkelvikninger bare fordi at hesten har lært traverser, forklarer hun videre. Jeg begynner alltid innlæring av travers på langsidene, der får jeg støtte fra veggen til å holde retningen, så blir det lettere å kunne påvirke hesten med de riktige signalene fra starten av og jeg ikke også skal ha fokus på retningen.

Det er veldig viktig for meg at man ikke bøyer hesten for innvendig tøyle, men rundt innvendig skjenkel.

Ellen Birgitte Farbrot

-De første gangene jeg rir langsiden hvor jeg vet jeg vil begynne å lære hesten en travers, rir jeg først en skjenkelvikning på sporet, med hesten veldig rett for utvendig tøyle, så den forstår at det er tillatt å flytte bakparten innenfor sporet. Når jeg synes det fungerer fint begynner jeg å øve at den skal runde seg rundt innvendig skjenkel, hvor utvendig skjenkel og tøyle sørger for at jeg opprettholder tverringen. Det er veldig viktig for meg at man ikke bøyer hesten for innvendig tøyle, men rundt innvendig skjenkel. Man må gjerne bruke innvendig tøyle ledende, men ikke alene for å oppnå bøyning. Hvis man kommer til å bøye hesten for tøylen og ikke rundt sjenkelen blir traversen kantete å se på og man får ikke utvendig side med på riktig måte. Har man lært hesten å gå traverser for de riktige hjelperne fra starten av, er det heller ikke mye vanskeligere å gjøre den fra midtlinjen og ut eller på diagonalen, forklarer Ellen Birgitte.


Dette bilde illustrer godt hva jeg vil, sier Ellen Birgitte.

-Det er viktig når man rir en travers på langsiden at man tenker på at begge hestens ører skal peke rett ned på kortsiden, altså skal hesten ikke overbøyes i halsen. man skal hele tiden ha i fokus at bøyningen kommer i hele kroppen og ikke bare i halsen. Først når jeg har helt styr på traversene på langsiden begynner jeg å gjøre de fra midtlinjen. Der starter jeg alltid midtlinjen i versade før jeg fanger opp i utvendig side for å komme inn i traversen. Inne i hodet mitt forestiller jeg meg at jeg fortsatt rir ved en vegg, denne gangen går ‘veggen’ bare fra midten og ut til sporet, på denne måten er det lett å gjenkjenne hjelperne både for en selv og hesten, sier Ellen Birgitte.