Online undervisning?

I disse vanskelige tider hvor mange er permitterte, har hjemmekontor, skolene har hjemmeundervisning og all organisert trening er avlyst – hva med online undervisning?

For noen dager siden ble det informert på rytter.no at digitalisert trening ikke var mulig da det per dags dato var forbudt med organisert trening. Samtidig brukes det fjernundervisning for elevene på skolene, og veldig mange av oss har hjemmekontor med skype/videokonferanser. Norges Idrettsforbund uttalte at det er umulig for de å ta stilling til alle mulige varianter av hvordan en alternativ trening kan organiseres i de ulike idrettene uten fare for smitte, og at dette må avgjøres av lokale helsemyndigheter. De vil imidlertid jobbe videre ovenfor myndighetene for å klarere presisert hva det ligger i enkelte definisjoner hva angår trening.

Mulig med digitale løsninger

På rytter.no meldes det nå at Norges Rytterforbund oppfatter det da slik at det er mulig med digitale løsninger, men at det må avklares med kommunale helsemyndigheter. Samtidig anbefaler NRYF på det sterkeste at det kun er klubb eller eier av ridesenter som skal ta kontakt med de lokale helsemyndighetene. Men dette er en vag formulering og ingen klare instrukser foruten å kontakte de lokale helsemyndighetene. De som har forsøkt å ringe fastlegen de siste dagene eller forsøkt å teste seg vet nok hvor vanskelig situasjonen er om dagen. Man skulle tro at de lokale helsemyndighetene hadde viktigere ting å ta seg av akkurat nå, enn å ta en beslutning om en person har lov til å stå på 10-20 meters avstand med en mobiltelefon. Samtidig som det ikke er forbudt å gå i butikken eller stå i kø på apoteket.

Bør man kontakte lokale helsemyndigheter for å få tillatelse til å ta et bilde/video av dagens trening?

Så dermed anbefaler NRYF at må man kontakte de lokale helsemyndighetene for å få tillatelse til å ha online trening. Burde man da også kontakte de lokale helsemyndighetene om noen skal ta et bilde/video for å legge ut på sosiale media? Scroller man fort gjennom helgens feed og story, så ligger det flust av bilder fra lørdagens trening, søndagens sosiale ridetur – så da vil det vel være like naturlige at det skal godkjennes av de lokale helsemyndighetene?Det er en selvfølge at retningslinjene fra myndighetene følges til enhver tid både med tanke på smittevern og folkehelse av oss alle.

Vi kan vel gå ut i fra at så lenge stallene ikke er stengt, og at rytterne får lov til å ri/trene hestene sine, og det er foreløpig ingen forbud mot å ta bilder/videoer til sosiale media, men man må kontakte helsemyndighetene for å filme på mange meters avstand for en online trening? Da burde vel de samme reglene gjelde for alle de som legger ut både bilder og videoer mens de trener, rir på tur og i stallen – for noen må vel ta disse bildene/videoene går jeg ut i fra?

Cecilie Schilbred er trener og selvstendig næringsdrivende. Foto: privat.

Ja, det er vanskelige og usikre tider for alle. Mange trenere er selvstendig næringsdrivende og har ikke krav på dagpenger. I nåværende situasjon hvor det ikke er lov til å undervise har mange trenere mistet inntekten sin. En av dem er Cecilie Schilbred. – Mine helgekurs er avlyst og det samme er all undervisning som er min eneste inntektskilde, sier Cecilie. – Grunnet avlyste kurs på kort varsel så annonserte jeg skype undervisning til mine elever i distrikts Norge. Jeg laget en reklamevideo hvor jeg tilbød undervisning, som jeg selv synes var et godt tilbud i denne vanskelige tiden, og reklamevideoen ble delt mange ganger på sosiale media. Selvfølgelig var alle retningslinjer fulgt fra myndighetene. Den vekket mange reaksjoner. De aller fleste var positive men noen mente at det var feil og jeg gikk i mot NRYF´s retningslinjer, da det ikke var lov med organisert trening, forteller Cecilie. Jeg valgte å argumentere med det som stod i retningslinjene. Jeg begrunnet det med at det er lov til å trene, det er lov til å gå i stallen, det er lov til  å ha med mor og far eller en venninne i stallen. Unge elever har alltid med seg en av sine foreldre som ser på når de rir uansett. Jeg har også vært veldig klar på at mine elever må ri hestene der hvor de står oppstallet og ikke kan reise til f.eks. nærmeste ridehus, men holde seg i hjemmemiljøet. Jeg har vært med på å skape trygghet for mine elever i denne vanskelig situasjonen, samtidig som smittevernet blir godt ivaretatt. Elevene hadde ridd hestene sine uansett selv om jeg ikke var på telefonen sammen med dem. Dyrevern blir også ivaretatt ved at hestene trenes. – Jeg kan ikke bare sitte å vente på å gå konkurs, sier Cecilie, jeg som alle andre trenger inntekt så jeg følge dyrevernsloven og ta vare på mine egne hester.