Trening

Vi har nå fått en midlertid avklaring på et spørsmål som mange er opptatt av, nemlig om digitale løsninger kan tas i bruk slik at trener kan instruere under ridning. Det har vært stor usikkerhet rundt dette da det har vært forbud mot all organisert trening, samtidig som fjernundervisning brukes i f.eks. skolen.

NIF har nå sagt at det er umulig for de å ta stilling til alle mulige varianter av hvordan en alternativ trening kan organiseres i de ulike idrettene uten fare for smitte, og at dette må avgjøres av lokale helsemyndigheter. De vil imidlertid jobbe videre overfor myndighetene for å få klarere presisert hva det ligger i enkelte definisjoner hva angår trening.

Norges Rytterforbund oppfatter det da slik at det er mulig med digitale løsninger, men at dette må avklares med kommunale helsemyndigheter. Vi anbefaler på det sterkeste at det kun er klubb eller eier av ridesenter som skal ta kontakt med de lokale helsemyndighetene. Vi oppfordrer dere til å presentere gode løsninger som viser at smittevern settes i førersetet, og at folkehelse bestandig kommer i første rekke. Dette gjelder både organisering av selve treningen og på det stedet rytter rir.  

Til slutt oppfordrer på det sterkeste til to ting: For det første, ikke utfordre denne eventuelle muligheten slik at vi bidrar til å spre viruset. For det andre, ikke utfordre dette slik at vi risikerer å komme i en situasjon som flere andre land hvor ridning i praksis er blitt umulig. Vis respekt overfor lokale helsemyndigheter som har mye å ta stilling til om dagen, og avvent derfor til de gir en tilbakemelding – og respekter denne.

Vi understreker at dette ikke åpner for endringer i forhold til hvem som har fysisk adgang til ridesenter/staller.

Kilde: rytter.no