Føll er for fremtiden

Årets avlssesong er rett rundt hjørnet. Selv om vi er inne i en annerledes tid og mange oss har en annerledes hverdag, så vil JJ Horses legge forholdene til rette slik at det kan være mulig å få hoppen sin til avlsstasjonen.

Hos JJ Horses bedekkes det mellom 300-400 hopper årlig. Foto: privat.

-Vi tenker smittevern på vår avlsstasjon, sier veterinær Ole Jørgen Jørgentvedt, og vi forholder oss hele tiden til hva myndighetenes rettningslinjer og bestemmer.

-I følge Mattilsynet er veterinærpraktisk definert som samfunnskritisk oppdrag, så dyrehelse skal ivaretas, forklarer Ole Jørgen. Opplegget og rutine på en avlsstasjon er lett å tilrettelegge i henhold til myndighetens forebyggende retningslinjer. Det er enkelt å organisere med timeavtaler og at kunder kommer enkeltvis til vår stasjon. Hester utgjør ikke risiko som smittebærere så virksomheten kan foreløpig løpe som normalt.

Jj Horses formidler sæd fra flere utenlandske hingstestasjoner. Foto: privat.

Hygiene

– De fleste veterinærer har stor forståelse for hygiene, sier Ole Jørgen, da det er en stor del av studiet. Hele bransjen må forholde seg til hygieneregler og smittevern slik det har blitt gjort i tidligere situasjoner med kverke eller under salmonellasmitten for to år siden. Men denne gangen er det humansmitte som skal håndteres.

Transportsæd

Noe som kan by på en utfordring er fersk sæd som kommer med flytransport fra utlandet. Det er per dags dato ingen restriksjoner på varestrømmen, men leveringen kan bli påvirket av kansellerte flyvninger. – Det kan kanskje bli en dreining mot stasjonshingstene som er tilgjengelig i Norge, sier Ole Jørgen, eller bruke frossen sæd som finnes på avlsstasjonen.

Ole Jørgen Jørgentvedt og Ole-Marius Johnson er JJ Horses. Duoen har sammen drevet systematisk oppdrett av ridehester og avlsstasjon i 20 år. Foto: privat.

Selv om det er usikre tider så er det viktig å være ansvarlig og bidra til at ting ikke stopper opp, sier Ole Jørgen. Vi vil forsøke å tilrettelegge og være fleksible i å møte kundenes behov. Vi vil for eksempel tilby heste- og varetransport ved behov, gjøre hjemmebesøk og være fleksible med våre åpningstider. JJ Horses ønsker velkommen til en ny avlssesong!

www.jjhorses.com