Scintigrafi

Scintigrafi kan være et viktig diagnostisk verktøy for å undersøke halthet hos sportshester.

Ved scintigrafi sprøytes hesten med et radioaktivt stoff som fester seg til områder i kroppen, og vises når det fotograferes med et gammakamera.

Hva er scintigrafi?

Scintigrafi er en undersøkelse hvor man ved hjelp av et gammakamera og radioaktive stoffer, skaper bilder av hestens skjelett. Hensikten er å lokalisere kilden til et problem og å utføre en mer fokusert avbildning da sporstoffet binder seg til hestens knokler og benvev.

Når brukes scintigrafi?

Det brukes først og fremst for å undersøke alvorlig halthet hos hester som ikke viser kliniske tegn, og når røntgenbilder og ultralydscannning er negative. Det er også veldig nyttig for å undersøke rygg og bekken.

Dette er et bilde av et framben uten skader.

Hvordan foregår det?

Hesten blir injisert med et spesielt medikament som består av en radioaktivt sporstoff i blodet. Dette vil hovedsakelig feste seg til alle hestens knokler, men vesentlig mer i benvev og områder hvor det er skader. Et par timer etterpå blir det tatt bilder med et  gammakamera (avhengig av hvor problemet er). På bildene kan man se at det vil dukke opp lysere områder (såkalt hotspots), hvor det samles mer radioaktivt stoff på grunn av et problem. Denne metoden er mest følsom for knokkelskader, men vil også oppdage noen bløtvevslesjoner. Når et problem har blitt lokalisert fokuseres det videre med undersøkelser på dette området. Det kan være røntgen, ultralydscanning, nerveblokking eller mer avansert som MR. Etter loven om stråling må hesten være på klinikken en dag eller to i et isolert område (forskjellige lover gjelder for forskjellige land) etter scintigrafien, til det radioaktive stoffet er skilt ut gjennom urinen. Scintigrafi er helt ufarlig for hesten.

Bilde av hasene tatt bakfra. Det er en tydelig “hot spot” i den venstre. Dette er et brudd (skade på beinvevet) som ikke var synlig på røntgenbildene.
Det samme bildet som ovenfor, men tatt fra siden.

Info og foto: Dr Giorgio Ricardi, Donnington Grove Equine Hospital, Newbury, UK.