Samlet skritt

Hvordan blir egentlig samlet skritt bedømt? Hva ser dommeren etter? Vi har spurt DD4 dommer Maja Farup.

Grunnpilaren i all dressurdømming – treningsskalaen

Før jeg vil begynne å snakke om dømming av enkeltøvelser vil jeg trekke frem hva en dommer generelt ser etter, før fokuset rettes til øvelsesnivå. Jeg liker å henvise til kapittel 1 i dressurreglementet (KR IV), hvor allerede treningsskalaen er ramset opp på side 1. Treningsskalaen er selve grunnpilaren i all trening av hest, og er også hva vi dressurdommere har i ryggmargen når vi skal dømme dressur. Hvilken grad man forventer at  treningsskalaen oppfylles avhenger i nivået man bedømmer. Men uansett om det er en øvelse i LC eller en Grand Prix du skal bedømme, så er særlig de tre første trinnene – takt, løsgjorthet og kontakt – helt essensielle. I reglementet er trinn 3 beskrevet som “kontakt til bittet”. Jeg foretrekker å heller benytte “kontakt” som formulering av dette punktet, av den grunn at jeg mener at kontakt har vel så mye med den forbindelsen rytter har til hesten mellom sete og sjenkel, som den forbindelsen rytter har til hesten via kontakt til bittet. På engelsk er også fjerde punktet ofte omtalt som “impulsion”, mens det oversettes til “schwung” på norsk. I trav og galopp hvor man snakker om schwung er det ofte en passende oversettelse. Men i skritt hvor vi ikke snakker om schwung blir den norske oversettelsen litt uheldig. Jeg har ikke en veldig god oversettelse, men mulig fremadbydning eller energi er en mer korrekt oversettelse for å inkludere gangarten skritt.

Dømming av enkeltøvelser

Med treningsskalaen i bakhodet, er dommerens oppgave gjennom et dressurprogram å dømme enkeltøvelsene en etter en. Alle øvelser er gjerne bygd opp med type “høydepunkter”. Du har en eller flere gangarter som er inkludert i øvelsen, og du har gjerne noe som skjer. Dvs du har kanskje en vending, en volte, en versade eller liknende. I tillegg til å vurdere hvorvidt hesten presenteres godt i forhold til hva som forventes i trteningsskalaen, er det også korrektheten av utførelsen av øvelsen, samt kvaliteten hesten viser i gangartene og øvelsene som ligger til grunn. Det er nærmest umulig å vise øvelser av god kvalitet dersom det er store huller i forhold til treningsskalaen. Men du kan ofte vise en godt utdannet hest i forhold til treningsskalaen, selv om kvaliteten begrenser seg. For å få de aller høyeste karakterene må naturligvis begge deler være oppfylt. Men det er viktig å vite at du ofte kan komme et godt stykke på vei med korrekt ridning og utdanning, selv om kvaliteten i hesten begrenser seg.

Dømming av skrittøvelsene

Samlet skritt er en litt spesiell øvelse å dømme. Vi snakker gjerne om mellomskritt i de lette programmene, mens definisjonen samlet skritt kommer først inn fra og med middelsnivå hvor det kreves samling i gangartene. I skritt har vi gjerne samlet skritt eller mellomskritt som skal bedømmes ved siden av fritt skritt eller øket skritt. Det som er litt spesielt ved disse skrittøvelsene er at det skjer lite annet i selve øvelsen. Det er gjerne noen overganger mellom skrittempoene, og utførelse av øvelsen på både rett og bøyd spor. Men utover det er det kun utførelse av selve gangarten. Dvs at denne øvelsen har ekstra fokus på dette med kvalitet. 

DD4 dommer Maja Farup. Foto: Isolde Louise G. Syversen.

Samlet skritt

I tillegg til introduksjonskapittelet med dressuren generelt, har også KR IV en veldig presis og god forklaring på hva de ulike øvelsene i kapittel 4. Lurer du på hva en øvelse er, er det faktisk veldig nyttig å gå inn her å lese. Reglementet er ikke ment som en lærebok i ridelære, men det gir en veldig kort og presis forklaring i hva man ønsker å oppnå. I §442.1 omtales gangarten skritt.

Introduksjonsvis sier §442.1a) noe så kort og presist som at: skritt er en marsjerende gangart. Hesten flytter bena i en klart markert firetakt, som må bibeholdes i alt skrittarbeid.” I forhold til treningsskalaen er det spesielt punktet takt som vektlegges sterkt her. Men for å få en hest til å skritte med en god og marsjerende firtakt, med lik bydning gjennom hele øvelsen er også løsgjorthet og kontakt vel så sentralt. 

I §442.1d) er øvelsen samlet skritt definert mer spesielt:

“Samlet skritt: Hesten beveger seg besluttsomt fremover, på bittet, med reist og hvelvet nakke og klar selvbæring. Hodet nærmer seg loddrett holdning, mens den lette kontakten til bittet bibeholdes. Bakbena er godt engasjert med god bakbensaktivitet. Gangen skal forbli marsjerende og energisk, mens bena forflyttes i en regelmessig takt. Steglengden minskes og stegene blir høyere enn i mellomskritt, fordi alle leddene bøyes mer. For ikke å bli hastig eller uregelmessig, er stegene kortere enn i mellomskritt, men med mer aktivitet.”

Her igjen, takten er særlig essensiell. Men også løsgjorthet og kontakt, samt rakhet med hensyn til at hesten skal tråkke likt gjennom på begge sider, og også at bakbeina følger forbeinas spor hele veien er viktig. Vi snakker også her om energi og fremadbydning, og dette faller godt inn under fjerde trinn i treningsskalaen som på engelsk omtales som “impulsion“. 

Hva skal til for å få de ulike karakterene?

Første trinn i treningsskalaen er alltid det første dommern skal fokusere på, takten. Når det gjelder samlet skritt må vi definere om det først og fremst er en godkjent skrittakt eller ei. Går en hest ren pass gjennom hele øvelsen skal øvelsen maks belønnes med 4 som poeng. Om takten er mer uklar, eller pass forekommer f.eks. kun på rett spor, kan man vurdere å godkjenne øvelsen, men normalt blir det aldri høyere enn 5. Her igjen er det alltid andre momenter som kan påvirke poenggivingen, og er derfor ikke helt faste holdepunkter. For å få 6 eller 7 må man ha en klar firtakt, men det er rom for at skrittet virker litt “tamt” i form av ikke helt overbevisende regelmessighet og bydning. For å få 8 eller høyere skal takten være overbevisende gjennom hele øvelsen, og bydningen i form av energi og bæring skal være på plass. Det er særlig denne bydningen og bærigheten i øvelsen, samtidig som man bibeholder en god kvalitet på skrittet som er vanskelig å få uttrykt i samlet skritt.