Holdt

Hvordan blir egentlig et holdt bedømt? Hva ser dommeren etter? Vi har spurt DD2 dommer Charlotte Moen.

-Dommeren ser etter at hesten står rolig oppstilt med loddrette forben og bakben, forklarer Charlotte. Vekten skal være likt fordelt på alle fire ben. Til tider opplever jeg at en hest står med vekten på kun tre ben, og derav hviler på de siste. Dette vil trekke i karakter. En typisk feil som ofte går igjen i holdt er at rytteren har litt dårlig tid. De skynder seg og går f.eks. rett inn i en rygging. Her vil vi gjerne se holdtet i minst tre sekunder.

Et annet viktig moment er overgangene inn og ut av holdtet. Disse skal være tydelige, markerte og presist på bokstaven

-Hesten hals og hode skal holdes likt gjennom holdtet. Dog må man tenke på hvilket utdanningsnivå hesten har, dommeren vil gjerne ha litt slingringsmonn på en LC ekvipasje i forhold til en MB ekvipasje., sier Charlotte. Videre ser jeg etter at hesten er oppmerksom på rytteren, den hører og reagerer på signalene rytteren gir og adlyder disse. Et annet viktig moment er overgangene inn og ut av holdtet. Disse skal være tydelige, markerte, presist på bokstaven (her skal rytterens skuldre skal være på lik linje med bokstaven), men overgangene skal også være myke og vist med harmoni. Tempo og gangart skal holdes helt inn i holdtet og gå direkte inn i ny gangart når rytteren rir frem. I de lavere klassene vil det være et slingringsmonn med et par steg før og etter som ikke vil kunne gi trekk, avslutter hun.