Sett deg mål!

Stevnesesongen er snart i gang for enkelte, og om ikke mange måneder er utendørssesongen i gang for fullt. Mange har allerede satt seg mål for den kommende sesongen. Har du satt deg mål for sesongen? Dressur Så Klart gir deg noen tips for å nå målene dine.

Har du satt deg mål for sesongen? Foto: Line Moen.

Av Charlotte Moen

Vi har alle en gang undret oss over hva som får folk til å gå alene på ski til Nordpolen, hva som får folk til å demonstrere i flere dager eller lenke seg fast til et tre for å protestere mot veiutbygginger eller at elver legges i rør. Det har noe med motivasjon å gjøre.

Hva er det som beveger oss?

Mange av oss ryttere står opp før hanen galer for å reise å trene eller ri før skole eller jobb begynner. Eller vi tilbringer timer etter endt skole og jobb. Motivasjon kommer av det latinske ordet movere og betyr bevege. Så det første spørsmålet vi kan stille oss selv er hvilke drivkrefter som får hos til å handle og sette dette ut i bevegelse. Sterk motivasjon er imidlertid ikke nok uten at du har en plan.

Gjennom forventning, ytelse, innsats og ferdigheter vil du kunne oppnå resultater for det harde arbeidet du har lagt ned.

Lag en plan

Hvis du ikke allerede har gjort det burde du nå sette deg ned med din trener (evnt. foresatte også), og lage en plan mot den kommende sesongen. Her er det viktig å sette seg realistiske mål. I samråd med treneren din setter du deg et hovedmål som du har lyst til å oppnå i løpet av sesongen. Deretter er det viktig å sette seg del mål, som du oppnår på veien til selve hovedmålet. Hovedmålet kan for eksempel være at du skal debutere i Prix St. George i slutten av sesongen, mens delmålene kan være at du vil oppnå en høyere prosent i MB klassene for hver måned som går. Husk at målene du setter deg i samråd med treneren må være realistiske, sånn at når du oppnår både delmål og hovedmålet ditt vil dette gi en mestringsfølelse, en følelse av å ha lykkes med en oppgave. Dette vil igjen gi deg ny motivasjon til og fortsette å jobbe videre da du har oppnådd disse målene og sette deg nye mål.

Målsetting

For å fremme motivasjonen og ytelsen din kan du for eksempel følge denne modellen:

  1. Målsetting: Her møtes rytter og trener (evnt. foresatte også) for sammen å sette opp mål som ekvipasjen skal forsøke å oppnå innen en bestemt periode, for eksempel innen utendørssesongen er over
  2. Iverksetting: Sammen lager dere en konkret utforming av tiltak for å nå det målet dere har blitt enige om. Tips: Husk å regelmessig vurdere fremdriften og diskuter med trener sånn at du ligger i rute med å nå målene dine.
  3. Evaluering: Ved slutten av den bestemte periode setter rytter og trener seg ned for å diskutere hvordan situasjonen er i forhold til måloppnåelse. Her har du forhåpentligvis nådd hovedmålet ditt, og du vil igjen kunne sette deg nye mål for kommende sesong. Har du derimot ikke nådd det aktuelle målet, setter du deg en ny bestemt periode for å nå dette.

Tips:

  • Sett deg realistiske delmål og hovedmål.
  • Opparbeid en treningsplan med trener.
  • Sett opp hvilke stevner du har lyst til å delta i. (Her skal du oppnå noen av delmålene dine)
  • Ha fokus hver dag, det er hardt arbeid.
  • Belønn deg og hesten når dere oppnår et delmål, dette gir ny motivasjon for å jobbe videre.
  • Stå på, ikke gi opp selv om du og hesten hadde en dårlig dag.