Atypisk miopati

Atypisk miopati er en giftig sykdom som kan forårsake forstyrrelse i skjelettmuskulaturen og i hjertet på hesten, og giften finnes i to trær fra lønnefamilien.

Giften finnes i fruktene og frøene på lønnetreet. Foto: privat.

Sykdommen har blitt identifisert og karaktisert de siste årene. Den er assosiert med beite og forekommer mest om høsten og i mindre grad om våren. Sykdommen er observert i Nord-Amerika og Europa. I Europa er utbruddene konsentrert i Belgia, Frankrike, Tyskland, men det er også rapporert om noen tilfeller i Norge.

Sykdommen er forårsaket av et giftstoff (hypoglicin A) som inneholder samaras (den helikopterlignede frukten) av to trær fra lønnefamilien. Acer ngundo i Nord-Amerika og Acer pseudoplatanus i Europa. Sycamore-treet er tilstede i Norge, og selv om det ikke er rapportert om mange tilfeller her, er det viktig å vite hvilke potensielle ødeleggende konsekvenser det kan ha om hestene spiser frøplantene fra dette treet. Giftstoffet inntatt med samaras, fører til akutt degenerasjon av muskelfibrene i de store muskelgruppene, luftveiene og også i hjertemuskelen. Sluppet ut i blodomløpet av myoglobin, et muskulært protein, er ansvarlig for den mørke fargen på urinen til den berørte hesten, på samme måte som det kan skje ved andre muskelsykdommer. Atypisk myopati er veldig ofte en dødelig sykdom med en dødsrate på omtrent 80 %. Berørte hester vil virke deprimerte, holde hodet nede, og muskelskjelvinger blir ofte observert. Hesten vil ofte legge seg ned og ikke kunne komme seg opp igjen. Diagnosen bekreftes av ekstremt høyt innhold av muskel enzymnivået i blodet.

Dette er fargen på urinen til en hest som er berørt av sykdommen. Foto: privat.

Ingen spesifikk behandling

Det er ingen spesifikk behandling for tilstanden, da det ikke er kjent noen motgift. Behandlingen er rettet mot støttende terapi, ideelt sett på en veterinærklinikk, med intravenøs væske, vitaminer og medisiner for å støtte oksygenet i musklene. Hvis hesten overlever de første dagene vil de trenge en lang periode for å komme seg, men de fleste hester, nær 80 % vil bukke under i sykdommens første fase. Noen hester ser ut til å være residente mot forgiftningen, så det kan være multifaktorielle komponenter til sykdommen.; vitenskapelig forskning pågår og forhåpentligvis vil flere svar være tilgjengelig i nær fremtid. Selv om det ikke er tilfelle å generere unødvendig panikk med denne informasjonen, er det viktig at hesteeierne er klar over denne spesielle sykdommen, og at de skal lære å gjenkjenne tilstedeværelsen av sycamore trær i paddockene, da sykdommen kan forhindres ved å unngå å utsette hestene for de giftige fruktene og frøene.

Denne hesten er rammet av atypisk miopati og ligger nede i boksen. Foto: privat.

Av veterinær G. Ricardi.