Kurs med Andrew Gardner på Indoor Epona 2019

Vi hadde to flotte kursdager med Andrew på Epona, der vi både fulgte konkurransene med Andrew som kommenterte via mikrofon og headset, og mye god teori.

Nina, Andrew og Dag. Foto: privat.

Det kom 17 dommere i alle grader, fra hele landet, klare for å få gode råd fra Andrew. DDK stilte med kokk, ved Tina og familie, og serverte deilig varm lunsj begge dager. Det trenger vi når vi skal være konsentrerte i mange timer. Andrew innledet med treningsskalaen, og vi gikk videre i kurset med hovedtema form og kontakt, før vi fikk en grundig innføring i bedømmelse av kür. Lørdagen fulgte vi juniorklassen, som vi dagen etter også gjennomgikk via videoopptak. Da kunne vi sitte i ro og mak å diskutere. Dette var veldig nyttig, og med Andrews glimrende klarhet på hva man skal se etter, er dette verdifull læring for dommerne. Vi fulgte også Inter- og GP-kür, samt unge ryttere og junior-kür med headset på arenaen.

Dommerne fikk en grundig gjennomgang av treningsskalaen, og ble gitt eksempler på hvordan elementene henger sammen. Det er linker mellom hvert enkelt element, og alle bygger på hverandre. Uten det ene får du ikke det andre. Andrew påpekte at “pyramiden” man ofte ser i denne sammenheng, heller burde vært en sirkel, der alle elementene peker tilbake på hverandre, og denne ikke er komplett før sirkelen er sluttet. Dommerne må derfor kunne identifisere alle elementer på treningsskalaen.
Dommerne ble oppfordret til å se over det nivået man dømmer på, for å trene oss til å kunne se at ekvipasjen er på rett vei, uten noen “missing links”. Andrew var i tillegg tydelig på at ekvipasjen betyr både hest og rytter som en helhet.

Hovedfokus på kurset var på form og kontakt, som hele tiden ble relatert til treningsskalaen. Vi fikk god lærdom i hvordan kontaktproblemer gir seg utrykk i øvelsene. Hvis man har en “missing link” i treningsskalaen så kommer det ofte til utrykk i de sideførende øvelsene. Versader og traverser er samlende øvelser som skal øke samlingsgrad, løsgjorthet og smidighet.
Et av Andrews’ budskap var at dressurdommere må bli så gode dommere at man klarer å handle på refleks. Andrew var tydelig på at en dommer må trene opp sin refleks, slik at man nærmest automatisk klarer å sette karakter. Vi hadde praktisk dømming også på teorirommet, der vi på video fikk i oppgave å kommentere og gi karakter på to øvelser hver gjennom et dressurprogram.Et tema som også ble diskutert var halve karakterer. Andrew mener at man må lære hvor på treningsskalaen karakterene hører hjemme, og at halve karakterer er til for rytterne og ikke dommerne.
Andrew er veldig dyktig til å gi et helhetsbilde av hva som er bra, og hva man ønsker mer/mindre/ forbedring av. Det er viktig å berømme fortjenester!

Kür

Et annet hovedtema på kurset var bedømming av kür. Dommerne fikk god gjennomgang av temaet kür, og Andrew viste eksempler på god og mindre god musikk. Når man skal vurdere musikkarakteren, skal man se hen til om musikken passer til hesten og programmet. Vi fikk også mange gode eksempler på vurdering av vanskelighetsgrad og kunstnerisk inntrykk. Musikk og koreografi hører til det kunstneriske, og musikken må inneholde overganger og variasjoner som passer til overgangene i programmet, og i tillegg passe til hestens takt og energi. Det er irrelevant om dommeren faktisk liker musikken eller ei. De to første karakterene på kunstnerisk inntrykk hører til den tekniske delen av bedømmelsen, de tre siste hører til det rent kunstneriske. Det er viktig å klare å identifisere hva som er økt vanskelighetsgrad på det nivået man dømmer. Dette fikk vi mange konkrete eksempler på. Kalkulert risiko som lykkes skal belønnes i denne karakteren. Når det gjelder koreografi, skal programmet være symmetrisk, og ha en flyt og oppbygning som er lett å følge.

Praktisk dømming av freestyle:
Det er viktig å:

  • Raskt identifisere øvelsen
  • Si det høyt til skriveren
  • Sette karakter
  •  Gå videre
  • Det er ikke alltid man rekker å gi mye kommentarer, men kommenter der det er mulig, og særlig om det er en mindre god karakter.

Se det-si det-sett karakter


Vi er så heldige å få en dommer som Andrew Gardner på årlig basis til Norge. Dette gir en rød tråd i viktig kompetanseoppbygging for norske dressurdommere. DDK vil gjerne også takke Epona og Linne Eidsaa med familie for at vi får komme å ha kurs på hos dere på Epona og Sørlandshallen. Vi kan med hånden på hjertet si at vi sjelden hører noe annet en “jada, det får vi til” når vi spør om noe. Det er en fantastisk holdning som vi setter stor pris på. Uten dere hadde vi ikke kunnet avholde et så bra dommerkurs som er så viktig for dommerutdanningen i Norge. TUSEN TAKK:)

Andrew kommer tilbake til Norge i 2020. Vi gleder oss masse!

Hilsen Dressurdommerkomiteen i NRYF

Nina, Janne, Dag, Kristoffer, Tina og Maja