#HOLDNINGSÅKLART

Tirsdagens artikkel “Til ettertanke” har fått mye oppmerksomhet – så nå er det på tide at holdning og oppførsel kommer på agendaen.

Ridesporten er ikke godt besøkt av publikum – det vet alle som har vært på et dressurstevne. Man ikke trenger å stå i kø for å få komme inn på et dressurstevne for å få den beste sitteplassen. Dessverre. Sponsorene står heller ikke i kø. Stevnearrangørene vet også at økonomien i å arrangere et dressurstevne som regel ikke gir et stort overskudd i klubbkassa. Om vi vil at sporten skal promoteres med positiv omtale, så burde vel holdning og oppførsel for alvor komme på agendaen.

KR I § 175 – Utilbørlig opptreden
Som utilbørlig opptreden regnes enhver handling eller uttalelse som strider mot god skikk og bruk eller kan skade sportens omdømme.

Å fremme dressursporten

Etter å mottatt stor respons fra våre lesere på vår artikkel ”Til ettertanke” har vi nå en utfordring til dere! Vi vil bidra til å fremme dressursporten og vise den frem på en best mulig måte, så vi vil derfor ta tak i utforingene som ligger foran oss i dagens samfunn – nemlig holdning og oppførsel. Så vi trenger derfor hjelp fra dere lesere og høre deres mening og deres historier. Og ikke minst deres råd for hva dere tror vi i dressursporten kan gjøre for å bli bedre! Har du noe på hjertet (du kan gjerne være anonym), så send en mail til: line@dressursaklart.no

Refleksjoner:

 • Har terskelen blitt for lav i dagens samfunn for hvordan man kan tillate seg å oppføre seg på et dressurstevne?
 • Har teknisk personell for liten myndighet til å slå ned på dårlig oppførsel?
 • Benytter teknisk personell seg av sin myndighet?
 • Hva skjer med teknisk personell som opplever å bli oppringt/oppsøkt av misfornøyde utøvere/foreldre/besteforeldre?
 • Blir teknisk personell fulgt opp etter ubehagelige opplevelser?
 • Blir klager på teknisk personell fulgt opp godt nok fra NRYF?
 • Har NRYF for høy terskel for å gi utøvere/foreldre/besteforeldre advarselkort når de har opptrådt usportslig?
 • Burde advarselkort/eliminering bli offentliggjort av NRYF på deres plattformer?
 • Tenker du over hvilken innsats de frivillige i rideklubbene faktisk gjør for at nettopp DU skal få ri et stevne?
 • Hvor stort ansvar har treneren?
 • Tenker du på som trener hvilke signaler du selv gir på stevneplassen?
 • Har treneren ansvar for hvordan eleven oppfører seg på stevner?
 • Er forholdet mellom foreldre og barn (mindreårige ryttere) privat når det foregår i det offentlige rom? Hvor går grensen for hva som er privat? Er det privat på et internasjonalt stevne hvor man skal ut å representere det norske flagget?
 • Hvordan opptrer du som foreldre?
 • Hva har skjedd med samholdet?
 • Hva kan vi gjøre for å jobbe i et team og styrke samholdet i sporten vår?