Å trene på skritt

Skrittøvelser finner man i alle dressurprogrammer fra LC og opp til Grand Prix. Ofte er poengene ganget med to, så her kan det være flere poeng å hente i en konkurranse.

Å ri et godt skritt kan gi deg flere poeng i en konkurranse. Foto: Line Moen.

– Mange er redde for å få taktfeil i skritt øvelsene, så målet er å ha kontroll over stegene med setet og kroppen uten å holde unødvendig mye i tøylene, sier en av Norges beste dressurryttere, Isabel Freese, som til daglig har sin base hos Schockemöhle i Tyskland.

– Jeg trener alltid skritt til at jeg føler at jeg har god kontroll og det oppfører seg likedan i programmet inne på banen under en konkurranse, som det gjør hjemme under trening, sier Isabel. Motoren sitter bak så jeg engasjerer bakbena og holder de aktive, så jeg får hesten til å ha en jevn og naturlig ettergift inn i hånden, og at jeg kan regulere lengen på halsen.

Tren på å ta opp tøylene i skritt akkurat som du vil gjøre i et program. Foto: Line Moen.

Overganger

-Overganger er veldig viktig i min daglige trening. Jeg vil at hesten skal gå av seg selv og være avslappet i skritt, så det blir mange overganger i løpet av en treningsøkt. For eksempel rir jeg med mye trykk i travet på stevner, så jeg trener nøye på denne overgangen hjemme også, så jeg får en god overgang og et avslappet skritt på konkurransebanen. Det samme gjelder overgangen fra galopp til skritt. Man ser ofte i øket skritt at hestene blir for korte i halsen og dermed reduseres også overtrampet. Det skal være en klar forskjell fra mellomskritt til øket skritt, forklarer Isabel, både når det gjelder overtramp og hvor mye hesten strekker på halsen. Husk at i samlet skritt skal det ikke være overtramp, så det er viktig å trene på å korte steglengden. Samlet skritt rir man også for eksempel før en bakdelsvending eller før en galoppfatning, så det samlede skrittet avgjør hvor god den neste øvelsen blir.

Om du skal skritte på tur en dag, så benytt turen til å trene på de forskjellige overgangene i skritt. Foto: Line Moen.

Forskjellig trening

Alle hester er forskjellig så de trenger forskjellig type trening. – Jeg rir mange sjenkelvikninger og svake versader i skritt, både på rett og på bøyd spor. Jeg endrer både retning og takt for å lære å kunne kontrollere steglengden i både samlet, mellom, øket og fritt skritt. Om en hest er stresset, så trener jeg på overgangen skritt/holdt helt til hesten lærer seg å vente. Hester som har tendenser til passgang rir jeg svake versader på bøyd spor. Jeg trener også på hjørnepasseringene, så både jeg og hesten vet nøyaktig hvordan vi skal gjøre i det i programmet, forklarer Isabel.

På tur kan du også trene på å korte og lenge halsen og skrittlengden. Foto: Line Moen.