Hestens tenner – en introduksjon

De siste årene har hestens tenner fått stadig mer oppmerksomhet innen veterinærmedisinen. Det blir brukt store summer på forskning innen dette området hvert år, og fra å ha vært en ekstraservice hovslageren tilbød har det nå blitt et spesialfelt for veterinærer å fordype seg i.

Av Veterinær Eivor Knutsrud


En munnhuleundersøkelse har utviklet seg fra å kjenne etter spisser og raspe ned disse i hestemunnens mørke, til å bli mer lik den vår egen tannlege utfører med lys, speil og leting etter sykdommer.


En munnhuleundersøkelse innebærer en grundig undersøkelse av hver tann i munnen, samt tunge, kinn, lepper og gom. Her vises en munn med opptil flere diagnoser. Foto: Eivor Knutsrud

Noen spør seg kanskje om hestemunnen og det som er inni den er så viktig som mange veterinærer vil ha det til. Hestene fungerte jo tidligere, uten så mye «hokus pokus»?
 
De siste 20-30 årene har det skjedd mye innen norsk hestehold. Både fôring, oppstalling, forventninger til prestasjoner og levealder har endret seg ganske betraktelig. Dyrevelferd får også stadig større fokus i hestesporten, noe som også fører til at vi blir mer bevisst alle aspekter av hestens helse. Hvor mange hester som tidligere gikk med fôrinnpakninger, haker, smertefulle ulvetenner, karies og andre lidelser i munnen, vet vi ikke. Men de siste tiårs forskning oppfordrer oss helt klart til større bevissthet rundt hvordan hestene har det og hva dette har å si for prestasjoner.
Så hva har alle disse «nyoppdagelsene» å si for vår bruk?

Litt historie:
Hesten har ikke alltid sett ut slik den gjør i dag. Funn av gamle fossiler og skjelett fra hestens stamfedre har gitt oss en god oversikt over hestedyrets utvikling gjennom millioner av år.
Overraskende nok er hestens munnhule og tenner noe av det som har vært et vinnende konsept i lang tid. Hestetenner og munn slik vi kjenner det i dag, fantes allerede for 18 millioner år siden!
På den tiden hadde hesten 3 tær, og var veldig mye mindre enn hva den er i dag. Den hesten vi kjenner i dag er ca 2 millioner år gammel. Men «designet» for munnen er altså mye eldre.Foto: https://impremedia.net/horse-evolution-timeline/

De første bittene ble tatt i bruk for rundt 5 500 år siden, og allerede 800 år f.Kr begynte man å fjerne ulvetenner for å legge til rette for bittet. Det at vi mennesker har vært bevisste hestemunnen er altså ikke noe nytt.

Gjennom denne artikkelserien her på Dressur Så Klart vil hestemunnen og dens oppbygging, utfordringer og viktighet for et fungerende individ belyses steg for steg. Første del vil omhandle munnens anatomi.