Oppdatering: “Kleskode” for hest og rytter under konkurranse

Tenkte det var greit å ta en liten repetisjon av vår artikkel skrevet av Maja Farup i 2015. Reglementet blir stadig oppdatert og vi som ryttere er pliktige til å sette oss inn i hva som gjelder til en hver tid, men har du egentlig sjekket at du stiller i reglementert stand?

Reglement KR I og KR IV regulerer hva som er lov av utstyr og antrekk på stevner.

KR IV 4. mars 2019

§ 425 – Antrekk 1. Rideantrekk

a) Konkurranseantrekket skal bestå av sikkerhetshjelm, ridejakke, polotrøye eller skjorte/bluse, ridebukser, hansker/vanter og ridestøvler. Sporer kreves i noen klasser. I halsen slips, kalvekryss, gjenknappet krage/snipp, polohals e.l. Unntak fra hovedreglene i dette punktet er angitt i reglementet.

b) Militære og politi kan ri i uniform.

c) Ridesko med avtakbare glatte leg-chaps eller stive støvleskaft er tillatt i stedet for hele støvler.

d) Sikkerhetsvest er alltid tillatt og kan bæres over eller under jakken.

e) Ridejakke er en figurskåret jakke, lukket foran og utstyrt med splitt bak, av stoff eller lær. Jakke som slutter ved midjen, regnes ikke som ridejakke. I FEIs juniorprogrammer (klasser åpne kun for juniorer) og alle klasser f.o.m. MA er frakk tillatt i stedet for jakke. Ved Distriktsstevner t.o.m. LA er det tillatt å ri uten ridejakke. I dårlig vær kan overdommeren tillate en lett regntett jakke. I svært varmt vær kan overdommeren tillate at rytterne rir uten jakke.

f) Krav til farger ved L- og E-stevner (unntatt uniform i hht pkt 1.a): –

Ridejakke og frakk: Svart, mørk blå eller annen hel mørk farge. Kanter i kontrastfarger er tillat – Hjelm: Svart eller samme farge som jakke/frakk –

Ridebukser: Hvite eller off-white – Kalvekryss, slips, synlig polohals eller krage: Hvitt, off-white eller samme farge som jakke/frakk – Hansker/vanter: Hvite, off-white eller samme farge som jakke/frakk – Ridestøvler: Svarte eller samme farge som jakke/frakk – 11 – (KR IV – 4. mars 2019)

2. Sporer (Se også Tillegg 2) a) Sporer må være av metall og ikke konstruert slik at de lett kan skade hesten. Sporer kan være med eller uten sporespiss. Sporespissen kan være rett eller bøyd. Sett ovenfra må den peke rett bakover fra midten av sporebøylen når denne er plassert på rytterens støvel. Sporespiss formet som svanehals er tillatt. På hjulsporer må hjulene være glatte og kunne rotere fritt. Hjulet skal stå på høykant. Avrundede tagger langs kanten av hjulet er tillatt. En rund, hard plastknott på metallsporer er tillatt. Sporebøylen må være glatt.

b) Det er valgfritt å bruke sporer i alle nasjonale programmer og i FEIs programmer for ponni og children. I alle andre programmer er sporer påbudt.

c) I klasser t.o.m. MC (unntatt FEIs programmer for 5-åringer) og i klasser for ponni og children må sporene være butte, og spissen maks 3,5 cm lang. Hjulsporer er ikke tillatt. Sporespissen skal måles fra støvelen til ytterst på spissen. Se også KR I § 135.5.

d) Det er alltid valgfritt å bruke sporer under fremridningen.

3. Pisk (se også Tillegg 2)

a) I alle nasjonale program er det tillatt å bruke én pisk av valgfri lengde. I FEIs programmer er pisk forbudt.

b) Ved fremridning kan én pisk av valgfri lengde benyttes i alle klasser.

4. Sikkerhetshjelm Sikkerhetshjelm er påbudt i alle klasser og ved all ridning på konkurranseområdet, se KR I § 135.2.

5. Tekniske hjelpemidler Det er ikke tillatt for rytteren å bruke ørepropper eller annet kommunikasjonsutstyr fra han rir opp fra A for å starte til han rir ut igjen fra banen.

6. Brudd på bestemmelsene Overtredelse av bestemmelsene om pisk fører til idømming av feil i hht § 450.2. Overtredelse av bestemmelsene om sporer, sikkerhetshjelm og tekniske hjelpemidler under gjennomføring av konkurransen fører til eliminering. For overtredelse av andre antrekksbestemmelser kan det gis skriftlig irettesettelse.

Ref. KRIV §425.2 og tillegg 2 i KRIV som omfatter bestemmelsene om sporer og hjulsporer.

KR er basert på uttalelsen fra FEI, men denne er dessverre noe uklar spesielt i forhold til hvilken vei hjulene kan rotere. Fordi det dukker opp endel spørsmål rundt dette, har Maja Farup avklart forholdet med Torunn Knævelsrud i Teknisk komitè.

Disse sporen er ALDRI lov på noen nivåer i dressur i Norge. Gjelder per 29. mai 2018

Torunn’s svar er som følger:
• Hjulsporer kan bare rotere loddrett
• Sporer med «kule» er ikke tillatt. Det skyldes at mekanismen som holder hjulet, kan bli veldig skarpt.
• Hjulet kan ha både glatt/jevn og bølgete kant, men må ikke være skarpt.

Det vurderes om ordlyden her endres i 2019, dersom ikke FEI gir en klarere beskrivelse i deres reglement.

Fra venstre: Sporen har glatt/jevnt roterende hjul, som roterer loddrett. Denne sporen er lov i Norge i de klasser hvor hjulsporer er tillatt. Gjelder per 29. mai 2018. Denne sporen har roterende hjul med bølget kant (ikke skarpe), som roterer loddrett. Denne sporen er lov i Norge i de klasser hvor hjulsporer er tillatt. Gjelder per 29. mai 2018.

§ 426 – Saling og bisling 1. Sal

a) Det skal brukes sal av engelsk type, utstyrt med stigbøyler og salgjord, evt. med salunderlag og evt. forgjord (ikke å forveksle med fortøy, som er forbudt). Ponni kat 2-4 kan bruke halerem i klasser t.o.m. LA.

b) Stigbøylene skal være av engelsk type. Foten kan ikke være helt eller delvis lukket inne (f.eks. tåhette) og kan ikke være festet til stigbøylen på noen måte (f.eks. med magneter). Sikkerhetsbøyler er tillatt.

c) Alt øvrig utstyr, inkludert belegg oppå salen, er forbudt.

2. Hodelag (se også Tillegg 1)

a) Det skal brukes hodelag med bitt og tøyler. Hodelaget skal bestå av nakkerem, kinnstykker, hakerem, pannebånd og neserem. Hodelaget og tøylene, unntatt – 12 – (KR IV – 4. mars 2019) spenner og pannebånd, skal være av lær eller lær-liknende materiale. Fôring med annet materiale er tillatt, men må ikke ha preg av blinkers. Nylon eller annet materiale uten metall kan brukes til å forsterke læret, men må ikke være i direkte kontakt med hesten. Elastisk materiale er bare tillatt i nakkestykket og kinnstykkene og kan ikke være i direkte kontakt med hesten eller bittet. Nakkestykket må ligge direkte bak nakken og kan strekke seg fremover til det fremste punktet på nakken, men kan ikke ligge bakenfor hodeskallen. Det er ikke krav om ekstra hakerem ved kombi-hodelag eller Micklem-hodelag. Neseremmen må ikke være så stram eller slik utformet at den kan påføre hesten skade eller ubehag. Neseremmen kan ikke ha noen form for bøyle av metall eller annet hardt materiale. Enkel pynt på hodelaget er tillatt.

b) Tøyler må danne en sammenhengende løkke, være festet til hver sin side av samme bitt og gå direkte til rytterens hender. Hvert bitt skal ha ett eget sett tøyler, som ikke er festet til noe annet enn dette bittet. Elastisk materiale, tau eller tauliknende materiale er ikke tillatt. Andre hjelpemidler enn tverrstoppere av lær e.l. og diskret belegg av gummi e.l. for å gi bedre grep om tøylene, er ikke tillatt.

c) Ørehette er tillatt. Hetten må være diskret og må ikke dekke hestens øyne eller være festet til neseremmen. Den kan være lyddempende, men øreplugger er kun tillatt under premieutdeling.

d) Figurer med tillatte hodelag og neseremmer er gjengitt i Tillegg 1. 3.

Påbudt bisling (se også Tillegg 1 og 2)

a) Trinse: Alle lette klasser, alle nasjonale MC-program, FEIs programmer for ponni, FEIs programmer for children og FEIs programmer for 5- og 6-åringer.

b) Valgfritt trinse eller kandar: FEIs programmer for junior, FEIs programmer for ungryttere, FEI Prix St Georges, FEI Intermediaire I og Intermediaire kür, FEIs programmer for 7-åringer, alle nasjonale program i MB, MA og VB.

c) Kandar: FEI Intermediaire A, FEI Intermediaire B, FEI Intermediaire II, FEI Grand Prix U25, FEI Grand Prix, FEI Grand Prix Special, FEI Grand Prix Kür.

d) Bislingen er angitt på dressurprotokollen.

4. Trinse består av hodelag og ett trinsebitt med ett sett tøyler. Hodelaget kan ha høy (engelsk) neserem, lav (hannoveransk) neserem, kryssnesebånd eller Aachengrime, eller være kombi-hodelag eller Micklem-hodelag, eller hodelag med tilsvarende utforming.

5. Kandar består av hodelag med ett bridonbitt og ett stangbitt med kinnkjede. Bittene skal ha hvert sitt sett tøyler. Hodelaget skal ha engelsk neserem, som skal være spent ovenfor bittet. Skumrem er tillatt.

6. Bitt a) Bitt skal være glatte med en jevn overflate. Vridde bitt og ståltrådbitt er forbudt. Bittet må være laget av metall, stiv plast eller bestandig syntetisk materiale, og kan være kledd med gummi/latex. Fleksible trinsebitt av gummi eller syntetisk materiale er tillatt. Bittet må ikke hindre hesten i å bevege tungen. – 13 – (KR IV – 4. mars 2019)

b) Bittet må ikke være så tynt at det kan skade hesten.

For trinsebitt er minste diameter: • Hesteklasser 14 mm • Ponniklasser 10 mm (gjelder også når konkurranseponni starter i hesteklasser) For stangbitt er minste diameter 12 mm. For bridon er minste diameter 10 mm. Diameteren måles inntil bittringen eller stangsjenkelen.

c) Trinsebitt kan være uleddet eller ha ett eller to ledd. Ulike typer tillatte munnstykker er gjengitt i Tillegg 1. Overflaten av midtstykket i et toleddet bitt må være fast og uten andre bevegelige deler enn en rulle. Midtstykket kan ha en annen vinkling enn munnstykket, men kantene må være avrundet og ikke fungere som en tungeplate. Munnstykket kan være formet for å gi tungefrihet. Maksimal høyde på tungefriheten er 30 mm målt fra nederst på tungens sideflate. Tungefriheten må være bredest der munnstykket ligger i kontakt med tungen og minst 30 mm bred. Trinsebitt kan ha løse bittringer, D-ringer eller «Eggbut» (faste) ringer. Løse ringer kan ha en hylse rundt en del av ringen. Bittet kan også ha ulike typer sjenkler slik figurene i Tillegg 1 viser.

d) Bridonbitt er i prinsippet et trinsebitt som brukes sammen med et stangbitt i en kandar. Bridonbitt kan ha løse ringer eller «Eggbut» (faste) ringer. Bridonbitt må ha ett eller to ledd og må ellers være utformet som et trinsebitt. Leddene må ikke kunne låses slik at det fungerer som et uleddet bitt. Fleksible bridonbitt av gummi eller syntetisk materiale er ikke tillatt.

e) Stangbitt består av ett munnstykke med sidesjenkler og brukes med en kinnkjede av metall og/eller lær. Undersjenkelen kan ikke være mer enn 10 cm lang, og oversjenkelen må ikke være lengre enn undersjenkelen. Hvis stangbittet har glidende sjenkler, måles lengden på undersjenkelen når munnstykket er skjøvet helt opp. Sidesjenklene kan være rette eller S-formet. Sidesjenklene kan være faste eller kunne rotere i forhold til munnstykket. Munnstykket kan være rett eller med tungefrihet. Maksimal høyde på tungefriheten er 30 mm målt fra nederst på tungens sideflate. Tungefriheten må være bredest der munnstykket ligger i kontakt med tungen og minst 30 mm bred. Hakene for kinnkjeden kan være faste eller løse. Kinnkjeden kan ha beskyttelseshylse av gummi, lær eller saueskinn. Kinnkjeden må ikke være så stram eller slik utformet at den kan påføre hesten skade eller ubehag.

f) Figurer med tillatte bitt er gjengitt i Tillegg 1. 7. Ved fremridningen gjelder bestemmelsene i 1-6. I tillegg er følgende utstyr tillatt: • Trinse, som beskrevet i pkt. 4 –5 ovenfor, i alle klasser • «Boots», bandasjer o.l. • Ved longering: Kapsun, én longeline. Enkle, direkte innspenningstøyler eller doble glidetøyler (gramantøyler) – se Tillegg 1. Longelinen kan være festet til kapsun eller til trinsebitt eller bridonbitt. Feste til stangbitt er forbudt. • Ørehette med eller uten lyddemping. Ørehette med lyddemping er også tillatt ved premieutdelingen. – 14 – (KR IV – 4. mars 2019)

8. Pynting av hesten med unaturlige ting, som bånd, blomster o.l., er forbudt. Børsting/klipping av mønstre i pelsen og fletting av manen og haleroten er tillatt. Tape i manflettene er tillatt. En diskret, rød sløyfe i halen som varsel om at hesten sparker, er tillatt. Falsk hale eller haleforlenger er tillatt kun etter godkjenning fra NRYF. Falsk hale må ikke inneholde metalldeler, med unntak av haker og maljer, eller ekstra vekt.

Når det er sagt ønsker jeg dere alle en riktig flott stevnesesong videre! Jeg håper at vi alle kan være flinke til å ta vare på hverandre og dele vår kunnskap med hverandre. Ser du at en medrytter er i ferd med å gjøre en feil, kanskje hun eller han har glemt å ta av beleggene i kampens hete, eller rett og slett glemt å kaste fra seg pisken, si fra da vel! Jeg vet i allefall at jeg hadde satt pris på det :)