OARK arrangere DDA kurs 6 og 7 april 2019


Kursholder : Trond Aasmyr
Sted : Elveli hestesenter i Sørkedalen
Pris : medlemmer av klubber i OARK kr 1000, ved bestått eksamen kan kursdeltager søke OARK om å få refundert 500 kr av kursavgiften. For deltagere fra andre kretser kr 1500.

Kvalifikasjoner for deltagelse på kurs:
Rideferdighet: LA dressur på minst D-stevne til minst 60%. Dokumentasjon må legges ved påmelding til kurs ( nye krav fra mars 2019 )
Språk: Norsk skriftlig og muntlig.
Anbefaling: Anbefaling fra kandidatens klubb på fastsatt skjema om personlig egnethet for dommerrollen, kunnskap om hest, grunnleggende rideferdigheter og kunnskap om KRI.
Skjema for anbefaling finner du her :
http://www.rytter.no/nryf/skjemabank/#
Klubbene sender påmelding og anbefaling av kandidaten iht KR1 tillegg
5 til liv.haug@hotmail.com Påmeldingsfrist torsdag 29/3.2019
Klubb: Navn: Lissensnr: Adresse: Mobilnr : Epost : Dokumentasjon på
rideferdigheter kreves ved påmelding til kurs.

Nb! påmeldingen er bindende, og kvittering for betalt kurs sendes på
samme mailadresse som påmelding senes en uke før kursstart . Ved mange påmeldte, prioriteres medlemmer fra OARK.

Velkommen til kurs!