Agria Dyreforsikring Dressur Cup 2019

Agria Dyreforsikring Dressur Cup er en Dressur- cup på MA-nivå som består av 5 innledende avdelinger + Finale.

For å telle med i sluttresultatet må ekvipasjen starte minst 3 innledende avdelinger i tillegg til finalen. Rytteren kan delta i de innledende avdelingene med flere hester, men kan kun delta med én hest i finalen. Rytteren må ha meldt fra til arrangøren hvilken hest han/hun skal starte i finaleklassen senest til finaleklassens start.
Hver innledende avdeling og finalen er åpne for ekvipasjer som ikke deltar i cupen hvis det er plass og arrangøren ikke bestemmer noe annet i stevneinvitasjonen.
Cupen er lukket for ekvipasjer som i klasse VB har oppnådd 62% eller mer to ganger, eller 65% mer én gang. Vi forbeholder oss retten til endring i kvalifisering til finale ved særtilfeller f.eks avlyste stevner grunnet sykdom.

Klassene:

Alle de innledende avdelingene går i MA:1 eller Prix St. Georg. Arrangøren velger selv hvilket program de ønsker å sette opp. Finalen går i FEI:Kur for unge ryttere 2009/17.

Startrekkefølgen i finalen er omvendt av rangeringen sammenlagt frem til finalen. Rekkefølgen for ryttere med lik rangering avgjøres ved loddtrekning. Cupdeltagerne starter først hvis klassen er åpen for andre ekvipasjer.

Poengfordeling og resultater:

I hver innledende avdeling og finalen tildeles hver ekvipasje poeng etter worldcup-tabellen og det er antall startende i klassen som gir poengfordeling – uavhengig av antall cupdeltagere.

Ekvipasjen tar med seg poengene fra alle de innledende avdelingene de deltar i og poengoversikt skal offentliggjøres senest i forkant av påfølgende stevne, i tillegg skal alle resultatene legges ut på «Dressur så klart» og på Agria`s hjemmeside. Arrangerende klubb er ansvarlig for å sende resultatene fra avdelingene senest 2 dager etter avsluttet stevne til Liv Berg på e-mail liv.berg@gmx.com

Finalen:

Det er dobbelt antall poeng i finalen. Ved lik samlet poengsum etter finalen, skal ekvipasjen med høyest antall poeng i finalen rangeres først. Ved fortsatt likt resultat skilles ekvipasjene ut fra prosentpoeng for kunstnerisk inntrykk. Påmeldingsavgiften for cupen er kr 150,00 for hver innledende avdeling og for finalen. Denne avgiften kommer tillegg til vanlig påmeldingsavgift for klassen.

Premiering
Alle 5 innledende avdelinger er selvstendige klasser med vanlig premiering. Den enkelte arrangør er ansvarlig for klasse premieringen. Det er i tillegg egne små cup-gavepremier og Agria sløyfer til 1, 2 og 3. plass i hver avdeling. Finalen premieres kun som sammenlagt premiering men klassen kan åpnes for øvrige ryttere dersom arrangør ønsker dette..

Finalen i Agria Dyreforsikrings Dressurcup sammenlagt premieres som følger:
1. Plass Kr 6000 + Vinnerdekken
2. Plass Kr 4000 + gavepremie
3. Plass Kr 2000 + gavepremie

Premiene i cupen settes opp og deles ut av sponsor – Agria`s Representant.
Den vanlige klassepremieringen der Finalen arrangeres bekostes av arrangør etter vanlige regler – Finalen har ikke premiering for åpen klasse men det er mulig for å ri Kur programmet utenfor konkurranse – pris som Finalen.

Dommere
Det brukes dommere som for vanlige klasser på MA-nivå.

Arrangørklubbene 2019:

Borge 1.avd. 05.05.2019
RORK 2.avd. 02.06.2019
Tønsberg 3.avd. 07.07.2019
Hønefoss 4.avd. 14.07.2019
Borge 5.avd. 17.08.2019
BORGE Finale 18.08.2019


Elise Hovlandsdal/Entre Cote fra Borge RideKlubb, Charlotte Moen/Negro fra Skedsmo Rideklubb og Helen Aasvangen/President`s Cubald fra Borge Rideklubb tok premiene i 2018 – Hvem utfordrer nå i 2019?