Ønsker du å bli en del av Dressur Så Klart?

Dressur Så Klart ønsker å dekke enda mer av det som foregår innen dressuren. Derfor trenger vi å knytte til oss to nye personer som sammen med oss kan skrive artikler og stoff på Websiden.  Kunne du tenke deg å dele din dressur glede og entusiasme med andre? 
Dette vil kunne gi deg en fin erfaring og en god plattform dersom du tenker på å bli journalist eller liknende i fremtiden.


Dressur Så Klart har som formål å fremme dressur sporten. Dette gjør vi ved å dekke smått og stort av dressur i Norge og i utland. Dette er tuftet på frivillighet for å gi våre dressur interesserte lesere i inn og utland, gratis artikler og informasjon. 


Vi trenger deg som redaksjons medarbeider!
Skriv litt om deg selv og send det til eliza.f@online.no