En fantastisk overraskelse!

Foto: Ingrid Skjelanger

Rett før gårsdagens duell mellom Prinsesse Märtha Loise og Geir Gulliksen på Norwegian Horsefestival, var det en enorm overraskelse som skulle overrekkes til det norske hestefolk. Bjørn Rune Gjelsten har vært en pådriver og meget betydningsfull sponsor i hestesporten. Under gårsdagens pause, gjorde han likevel enda en investering som vil ha stor betydning for ryttere rundt omkring i landet.

Dette gjorde han ved å dele ut en sjekk til det Norske Rytterforbundet på hele 10 millioner kroner. Disse pengene er øremerket til ett formål. De skal gå rett til klubbene. Hvert år, i ti år fremover, skal det deles ut et stipend på 100.000 kroner. Disse stipendene skal gå til lokale rideklubber, og skal brukes til videre satsing. Han sier selv at han håper at det vil gi videre motivasjon til å utvikle sporten -både i toppen og i bredden.

Foto: Ingrid Skjelanger

Det var presidenten i Norges Rytterforbund, Tore Sannum, som tok i mot sjekken. Han hadde dette å si.

Dette er det største bidraget Norges Rytterforbund noen gang har mottatt. Det er av en så stor betydning for det arbeidet som gjøres rundt i klubbene våre. I hver eneste krik og krok i landet vårt legges det ned en formidabel dugnadsinnsats hver eneste dag. Norges Rytterforbund er opptatt av bærekraftige klubber som gjør det enkelt å komme inn i sporten, med disse stipendene er håpet at vi kan videreutvikle og jobbe enda mer med rekruttering og bredde. 

Stipendet skal deles ut på Norwegian Horse Festival i årene som kommer.

Vi takker for den enorme rausheten Bjørn Rune Gjelsten utviser. Dette er unikt!