DD1-kurs avholdt i Østfold

Demoekvipasje Nora Saxebøl Eek med ML Gold Rush sammen med kurslærer og kursdeltagere. Nora og Gold ga detalgerne en liten smakebit på hva som venter i forhold til dømming på MB-nivå.

Helgen 16.-17. februar 2019 ble det arrangert DD1-kurs på Noreødegården Ryttersportsenter i Moss. Kurslærer denne helgen var Torunn Knævelsrud. Hele 16 dressuraspiranter deltok på kurset, og vi håper selvfølgelig like mange kan titulere med nye autorisasjonsgrad når omsider sensuren av eksamen faller.

Kursdeltagere under praktisk del i ridehallen. Foto: Janne Halstenshov

DD1-kurs
DD1-kurs er dressurdommerkurs hvor vi tar for oss i hovedsak dømming opp til og med LA. Kurset er åpent for både DDA og DD1 som trenger repitisjonskurs, og for DDA som ønsker å oppgradere til DD1. Denne gangen var det 16 deltagere på kurs, samtlige DDA som hadde ønske om å oppgradere til DD1.

DD1-kurs og høyere er det Dressurdommerkommiteen (DDK) som arrangerer, mens DDA-kursene arrangeres i regi av rytterkretsene. DDK har som mål å arrangere et DD1-kurs årlig. I tillegg arrangeres det også fast et DD2-kurs hvert år, samt kurs for høyere autorisasjoner som både gir mulighet for oppgradering eller som kun har funksjon som kunnskapsgivende inspirasjonekurs for å holde et godt nivå på dommere som ikke er ute etter å oppgradere.

Kursets innhold
Kurset går over to dager med både teori og praktisk dømming. Helgen avsluttes med en praktisk eksamen hvor eksaminantene skal dømme ekvipasjer i både LB og LA. I tillegg til praktisk prøve skal det også besvares en teoretisk del som taes som hjemmeeksamen i etterkant av kurset. Hovedfokuset på kurset er dømming av letter klasser, da særlig med fokus på LB og LA. I tillegg er det en seksjon med dømming av ryttertester og en liten smakebit av veien videre, hvor man også ser litt på øvelser på MB-nivå.

Noreødegården Ryttersportsenter
Noreødegården Ryttersportsenter har for andre gang vært arrangør av dressurdommerkurs. Første gang var under DD2-kurs som ble arrangert i høst. Senteret er tidligere kjent som Mossemarka Hestesportssenter, men har siden november 2017 hatt nye driftere, og etter dette gått inn under navnet Noreødegården Ryttersportsenter.

Ridesenteret har flotte fasiliteter med to ridehus, to utebaner, rideskole, private oppstallører og et nytt servicebygg med café og gode sanitære forhold. Senteret er spesielt unikt med hensyn på gode fasiliteter for aktiviteter på vinterstid med sine to ridehus, selv om også utebanene gir store muligheter også i utendørssesongen.

Noreødegården Ryttersportsenter er tilholdssted for Hallmesterskapet i dressur for MA/VB/VA/GP/FH for 2019! Noreødegården Ryttersportsklubb som er nyetablert klubb på stedet først på nyåret i 2019 har pga manglende ressurser til å ta på seg et så stort stevne på kort varsel alliert seg med naboklubben Råde og Onsøy Rideklubb som skal bistå med å reise arrangementet.

Flotte fasiliteter for klasseromsundervisning i servicebygget som er i tilknytning til den store ridehallen.