Valgkomiteen søker kandidater

Nå har du muligheten til å være med på å gjøre en forskjell og påvirke ryttersporten. I april 2019 er det et nytt Rytterting, og valgkomiteen ønsker innspill til kandidater som kan bidra i forbundsstyret og til tingvalgte komiteer.

Ryttertinget er Norges Rytterforbunds høyeste organ, og avholdes annethvert år. På Ryttertinget velger klubbene hvem som skal sitte i sentrale posisjoner i kommende tingperiode som er på to år.

Les mer om Ryttertinget

Valgkomiteen i Norges Rytterforbund søker i den forbindelse personer som kan tenke seg sentrale verv i Rytterforbundet. Kandidatene skal gjenspeile mangfoldet og bredden, så alle kandidaturer er ønsket.

Valgkomiteens er en uavhengig og selvstendig komité som blir valgt på Ryttertinget. Oppgaven til valgkomiteen er å finne kandidater til forbundsstyret og tingvalgte komiteer/utvalg, samt innstille disse på Ryttertinget.

Det er flere kvaliteter valgkomiteen ser etter i egnede kandidater. – Vi trenger folk som er sterke, og har mot og mening, gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, med stor arbeidskapasitet og gjerne politisk erfaring, sier Fotland. – Generell samfunnskunnskap og kjennskap til sporten er og viktig. Det er fint om man kjenner til litt av idrettshierarkiet, som er forskjellig fra private næringsliv.

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater i ulike aldre, kjønn og geografi.

Følgende verv er på valg under Ryttertinget i april 2019:

 • Forbundsstyret
  • President
  • 2 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer
 • Lovutvalg
  • Leder
  • 3 medlemmer
 • Ankeutvalg (ett av medlemmene skal være jurist)
  • Leder
  • 2-4 medlemmer
  • 1-2 varamedlemmer
 • Kontrollkomité
  • Leder
  • 2 medlemmer
  • 2 varamedlemmer
 • Ungdomskomité
  • Leder
  • 4 medlemmer
  • 2 varamedlemmer

Frist for å sende inn forslag på kandidater som valgkomiteen skal vurdere er 20.januar 2019.

NOMINER KANDIDATER TIL VALGKOMITEEN HER

Leder av valgkomiteen 2017-2019, Kjersti Fotland

Kilde: www.rytter.no