ALT FOR MANGE SENESKADER SKYLDES UHENSIKTSMESSIG RIDNING

I 2017 gjennomførte vi en større rytterundersøkelse, som hadde til formål at belyse hvilke skader der var hyppigst forekomne hos de danske ridehestene.

Knappe 800 ryttere deltok i undersøkelsen, som klart viste at seneskader er den mest utbredte skadestype hos de danske ridehestene. Knappe 34 % av de spurte hesteeierne hadde dratt erfaringer med seneskader. Og nettop dette resultat overrasker ikke dyrlege og dressurdommer Hans Christian Matthiesen, som også er formann for Uanvendelig.dk’s bestyrelse.

Les hele artikkelen fra Uanvendelig.dk  her.