Rekrutteringssamling i dressur for alle aldersgrupper

Norges Rytterforbund i regi av grenutvalget i dressur (GU-D) inviterte torsdag 8.november til rekrutteringssamling med teorikveld, for alle aldersgrupper.

Torsdag kveld samlet en hel gjeng med dressur interesserte ryttere seg på Norges Rytterforbund Grenutvalg Dressur arrangerte en teoretisk samling med Lillian Grepne som holdt et flott foredrag om “15 tips som kan gjøre deg og hesten best mulig”.
Engasjementet var bra og spørsmålene fra ryttere kom på rad å rekke.
Grenleder Unni Henriksbø var veldig fornøyd etter kvelden på NRYF i regi av Grenutvalget.