Vellykket DD2-kurs i Østfold

Demoekvipasje Thea K. Bråten med Pia Pia sammen med kurslærerne og kursdeltagere.

Helgen 3.-4. november 2018 ble det arrangert DD2-kurs på Noreødegården Ryttersportsenter i Moss. Kurslærere denne helgen var Torunn Knævelsrud og Trond Asmyr. Hele 16 deltagere deltok på kurset. De fleste deltok på kurset som repetisjons- og oppfriskningskurs, mens også noen også har forsøkt å oppgradere.

Øvelsene som vises i den praktiske delen diskuteres underveis.

DD2-kurs
DD2-kurs er dommerkurs som tilsvarer dømming på MB-nivå. I utgangspunktet er kurset et kurs som gir anledning for DD1 (LA-dommere) å oppgradere til DD2, men kurset har også funksjon som gyldig kompetansekurs som kreves i tillegg til praktisk dømming, for å opprettholde autorisasjon fra og med DD1. På helgens kurs har vi hatt hele 16 deltagere, både DD1 som ennå ikke er klare for å oppgradere (men som trenger kurs for å opprettholde autorisasjon), DD1 som har forsøkt å oppgradere til DD2 og DD2 som deltar på kurset som repetisjonskurs (også for å opprettholde autorisasjon).

Noreødegården Ryttersportsenter
Denne helgen var første gang det ble arrangert dommerkurs på Noreødegården Ryttersportsenter. For mange er Noreødegården kjent som tidligere Mossemarka Ridesenter, men som nå har kommet på banen igjen med ny drift. Det er Moss kommune som har tatt over stedet, men de leier ut til Gina Wiig som nå driver rideskole, privatoppstalling og treningsstall. Denne helgen har Gina Wiig drevet senteret i ganske nøyaktig et år, og det er morro å kunne bidra for sporten med et slikt anlegg.

Teoriundervisning som omhandler ryttertester.

Kursets innhold
Kurset består i både teori- og praktisk undervisning. Til teorien har det nye servicebygget som er bygd i tilknytning til det store ridehuset vært benyttet, og lokalene har perfekte fasiliteter til et slikt formål. Den praktiske delen har foregått i det store ridehuset. Som demoryttere har det stortsett vært ekvipasjer som står oppstallet på senteret, men også to tilreisende har bidratt med sitt. I den praktiske delen har det vært noe repetisjon fra LA-nivå, hovedfokus på MB-nivå, litt innblikk i MA-nivå, samt en seksjon med ryttertester på LC-nivå.

Tilbakemelding
Kurset har i sin helhet vært veldig vellykket. Tilbakemeldingen fra både kurslærere og deltagere har vært overveldende, hvor særlig nivået på demoekvipasjene og fasilitetene på stedet har vært trukket frem. Det er veldig viktig å ha et godt utgangspunkt i hestematerial når man skal legge til rette for et godt kurs. Feil vil alltid oppstå, og det er alltid nyttig å diskutere feil. Vel så viktig er det å ha ekvipasjer som også har gode kvaliteter. Å se gode eksempler på øvelser hvor man både kan gi 7 og 8, og kanskje til og med diskutere bruken av 9 og 10, er veldig viktig i utdanningen for å lære og bedømme kvalitet. Det er som regel ganske greit å skille mellom hva som er godkjent og ikke godkjent utførelse av en øvelse, men det er vel så viktig å lære og skille to veldig korrekte ekvipasjer som innehar kvalitetsforskjell.

Alt i alt et veldig vellykket kurs, og vi benytter anledningen til å ønske lykke til med sensuren av eksamen for de som har ønsket å oppgradere!

Gina Wiig og Nora Saxebøl Eek er demoekvipasjer for å vise galoppøvelser til MB.